MORGENSTERN, Christian

Christian Morgenstern
CHRISTIAN MORGENSTERN
Ibland undrar jag om lyrik var viktigare förr. Jag tror nästan det. När jag själv var i tonåren var jag med i Folket i Bilds Lyrikklubb. Några gånger per år fick man ett häfte som hette Lyrikvännen, som jag alltid fördjupade mig i men inte alltid förstod. Diktböcker kunde man dessutom köpa billigt, som tur var.
Ibland velade jag mellan att köpa Rekord-Magasinet eller en bok från Lyrikvännen. Var det en fotbollsspelare på Rekord-Magasinets omslag tog jag den, var det speedway eller boxning tog jag lyrikboken.
Det var naturligtvis många svenska poeter som presenterades: Dan Andersson, Stig Sjödin, Stagnelius och Ferlin men också för mig helt okända och spännande namn: Salvatore Quasimodo, Bertolt Brecht, Heinrich Heine, Christian Morgenstern och Vladimir Majakovskij. Dessutom Elmer Diktonius (finländare), som jag trodde var svensk och Ragnar Thoursie, som jag trodde var utlänning men han var svensk.
Många boktitlar var spännande och väckte mycken nyfikenhet, som t.ex. Morgensterns Det upplysta månlammet och Majakovskijs Ett moln i byxor.

DET UPPLYSTA MÅNLAMMET trycktes i 4000 ex. Bokens namn är detsamma som på en av dikterna. Fyra tusen är en stor upplaga för en lyrikbok. Mest berömd är Morgenstern för sina Galgenlieder (Galgensånger), som från första stund blev väldigt populär. Allt som allt fick Morgenstern uppleva 14 upplagor, innan han dog 1914. Efter hans död mattades inte intresset. 1919 var det 50:e tusendet tryckt, och 1929 utkom det 100:e tusendet! En populärupplaga av Morgensterns diktsamlingar trycktes i 290.000 ex!!
CHRISTIAN MORGENSTERN föddes 1871 i München. Då han bara var tio år gammal, dog hans mamma i tuberkulos och fadern skickade då sonen till en internatskola. 1893, två år före det år, då han debuterade som författare, insjuknade han själv 22 år gammal i samma sjukdom. Debuten skedde 1895 med diktboken ”In Phanta´s Schloss”.
I det galghumoristiska i Morgensterns diktning fanns förstås det mörka allvaret i bakgrunden. Naturligtvis var han intresserad av annan litteratur också, inte bara den tyska. Bland annat översatte han Strindbergs ”Inferno” till tyska – från det franska originalet! Senare ledde hans beundran av Ibsens versdramer, att han reste till Norge och flera gånger besökte Ibsen. En annan författare som Morgenstern beundrade mycket var den ryske författaren Dostojevskij.
Inte bara Morgensterns dikter i Galgenlieder var säregna. Såväl förord, slutord och ibland även mellanord kommenterades utförligt av en Jeremias Mueller, Filosofie doktor, privatlärd. Ofta vänd till lärare som kunde använda kommentarerna till att förenkla texterna för sina elever, som inte väntades kunna förstå udden i dem. Denne privatlärde doktor var Morgenstern själv, som på detta sätt gjorde parodi på den vanliga lite torra litteraturkritiken.
Själv fastnade jag särskilt för två av Morgensterns dikter. Den första var Sucken. Den andra var Fiskens nattsång. Den senare är enligt Jeremias Meuller den djupaste dikten i tysk litteratur.
De två dikterna har jag med i en antologi som jag för länge sedan gjorde till mina barn och barnbarn.

          
 SUCKEN
 En suck åkte skridsko på nattlig is
    och drömde om kärlek och glädjerus.
 Det var vid en fästningsvall, i vitt dis
    glänste fästningens hus.
 Han såg då i drömmen en jungfrus gestalt
    och stannade glödgad, förledd.
 Men strax där inunder all isen smalt  -
    och han sjönk - och blev aldrig mer sedd.
 
Om man inte nöjer sig med det absurda kan man ju tolka denna dikt så att en skridskoåkare helt enkelt åkte ner i en vak.
Illustrationen till den här dikten gick inte att lägga in mitt i texten. Jag har tills vidare placerat den under AKTUELLT här på hemsidan.

Fiskens nattsång är ännu mer absurd och konstig - men nog kan man förstå den ändå? Eller tänka sig att man förstår den. Den har nämligen inga ord. Även den har jag nu lagat in under AKTUELLT.
  
CHRISTIAN MORGENSTERN gav ut 12 sådana här diktsamlingar. 1893 hade han ordinerats absolut vila på grund av sin tuberkulos. Skriva orkade han. Men han hade perioder då orken var bra och han tog på sig bland annat översättningsuppdrag bl.a
   1912 fick MORGENSTERN motta Schillerstiftelsens pris för sin diktning. Hans allvarliga dikter fick ingen stor läsekrets, men det fick de underfundiga absurda ”Galgensångerna”, varav Det upplysta månlammet är en. De märkliga kommentarer till en del av dikterna (som orden efter Fiskens nattsång ovan). De är skrivna av Jeremias Mueller. Det har senare visat sig att det var MORGENSTERN själv,
 Månlamm = tyska Mundschaf = ungefär Sancta Simplicitas.
 Sancta Simplicitas är latin och betyder Heliga enfald

« Tillbaka
AKTUELLT

MÅNADENS DIKT

2020-04-03

 

 VIRUS

Då viruset kom
kunde alla drabbas
Riktigt illa kunde det gå
Om man var frisk
eller bara lite sjuk
kunde man inte veta
förrän man blivit testad

Då fick man kanske veta
att man varit frisk
hela tiden – till DÅ
Men nästa dag kunde man
vara sjuk
Det var ett sådant test


  

ARKIVET »
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER