2016-12-31

INGEN HUMOR
Jag har ingen humor
Jag förstår inte det roliga
i att en gammal
överklassgumma
terroriserar
och mobbar en
gammal suput -
inte ens en nyårsafton

            © Leif Larsson
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER