2016-12-09

ELDEN BRANN


Flicka humör

Elden brann i henne
som vulkanens eld
under den tjocka isen.
Då ögonen ropade Kom!
sa munnen
   Försvinn!
   Res hem!
               Kom inte tillbaka!

Då han gjorde det
skakade hon av gråt i timmar
och skrev längtans brev till honom
men postade dem inte

Då han till slut kom till henne
visade hon breven
och hennes hetta förtärde honom

                           © Leif Larsson

 

 

Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER