2016-12-09

LIKA SOM BÄR


Blåbär
Oskar och Olof var bröder,
tvillingar,
lika som bär,
gick inte att skilja åt.
27 mil åkte de
till Gellivare lappmarker
till systrarna Sunna,
Iris och Siri,
tvillingar,
lika som bär,
Någon skillnad gick inte att se.
Oskar och Olof
brukade byta partner ibland,
för sitt nöjes skull,
då de uppvaktade flickor.
Systrarna Sunna
gjorde likadant
med uppvaktande pojkvänner.
Ingen märkte någon skillnad.
Alla blev lurade.


© Leif Larsson
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER