2016-11-11

TORR BAKOM ÖRONEN


N Torrbakom öronen
När jag var fem år
kände jag en gång efter
om jag var blöt bakom öronen,
fastän jag inte badat.
Det var jag inte.
Då förstod jag att jag blivit stor
och skulle få veta allt,
som man förut inte velat berätta.

© LEIF LARSSON
Den här dikten och teckningen finns
i min första diktsamling:
Klotter är som hundskit (2010)
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER