2016-11-08

OKSBERGET


Oksberget


                                                                      Vad var det för skri
                                                                      Vad var det för kamp
                                                                      med flaxande vingar
                                                                      där i nattmörkret 
                                                                      på Oksbergets tundra?
                                                                      Var det fågel eller djur?
                                                                      Var det andarnas rop
                                                                      som skar genom rymden?
                                                                      Då jag i gryningen gick ut
                                                                      fanns bara tystnad.
                                                                      I dvärgbjörkarnas blad viskade vinden
                                                                      men jorden andades tungt

                                                                           © LEIF LARSSON
                                                                            Finns i min första diktsamling KLOTTER ÄR SOM HUNDSKIT (2010)
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER