2016-11-08

KLIPPAREN


Klippare

                                                              Han satt längst fram mot katedern.
                                                              Mesta tiden satt han och svor
                                                              och tyckte att skolan var skit.
                                                              Han hade aldrig några böcker med sig
                                                              och pennan var alltid borta.
                                                              Aldrig antecknade han något
                                                              men han var alltid närvarande
                                                              - varenda dag.
                                                              Satt där och svor.
      
                                                              Idag är han klippare på
                                                              Stockholmsbörsen
                                                              och miljoner rinner
                                                              mellan hans fingrar.

                                                                     © LEIF LARSSON
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER