2016-11-07

TREORDSIDEOLOGEN


                                                                              En treordsideolog
                                                                              hälsade publiken med höjda armar
                                                                              som om han innan han börjat
                                                                              redan hade vunnit
                                                                              det han ville vinna.
                                                                              Vård skola omsorg 
                                                                              var det första han sa - alltid
                                                                              vad han än skulle prata om.
                                                                              Det måste hamras in,
                                                                              nitas fast, slås in,
                                                                              upprepas gång på gång
                                                                              Det är det vi står för
                                                                              Det är det som vi slagit fast
                                                                              Vård, skola, omsorg
                                                                              Det är partiets linje
                                                                              Vård, skola och omsorg
                                                                              Det har varit för lite och för sent
                                                                              Alldeles för sent och mycket för lite
                                                                              av vård skola och omsorg
                                                                              Vårt parti driver frågan
                                                                              Det är vi som engagerar oss
                                                                              Vårdskola - och omsorg.
                                                                              Då den glosögde talaren
                                                                              upprepat Vård - skola - omsorg
                                                                              för 59:e gången
                                                                              under sina 15 minuter i talarstolen
                                                                              räckte en rar gammal dam 
                                                                              i kofta och blommigt huckle
                                                                              på första bänkraden
                                                                              upp en darrande liten hand.
                                                                              Hur ska ni göra?
                                                                              Vad ska hända?
                                                                              Göra?
                                                                              Vi har ju slagit fast!
                                                                              Vaddå göra?
                                                                              Vård skola omsorg,
                                                                              mumlade han tyst.

                                                                                         © LEIF LARSSON
                                                                                         Finns i diktsamlingen I GRYNINGEN SPELAR TJÄDERN (2014)
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER