2016-11-07

DRESSERAD                                                                             Hunden var dresserad
                                                                             att inte skälla,
                                                                             men då den morrade
                                                                             djupt ner i halsen
                                                                             gick kalla rysningar
                                                                             genom märg och ben.
                                                                             Håret i nacken stod rakt ut
                                                                             och högst upp på hjässan
                                                                             krökte hårstråna ihop sig
                                                                             som då de kommit 
                                                                             för nära elden.
                                                                             Hunden
                                                                             hette Tusse.

                                                                                    © LEIF LARSSON
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER