2016-11-08

BARNBARN


                                                                          Det är allt en himla tur
                                                                          att det finns barnbarn.
                                                                          Hur i all världen skulle
                                                                          vi äldre annars klara oss?
                                                                          Vi som ägnade timmar
                                                                          under sena kvällar åt att 
                                                                          få in stationen för
                                                                          Radio Luxemburg
                                                                          i en knastrande och sprakande radio.
                                                                          Telefon hade vi inte
                                                                          varken i hemmet eller i fickan.
                                                                          EN fanns i ett hus i byn.
                                                                          Filmrullarna till lådkameran
                                                                          hade plats för tolv bilder.
                                                                          Lättviktarna gick på fotogen       
                                                                          och inte ens orden för
                                                                          dator och TV-apparat
                                                                          var uppfunna.
                                                                          Nu kommer barnbarnet
                                                                          och ordnar allt
                                                                          då ingenting fungerar
                                                                          i datorn.
                                                                          Fingrarna dansar 
                                                                          över tangentbordet …
                                                                          och så är det KLART.
                                                                          Var så god, morfar!
                                                                          Kom ihåg det här.
                                                                          Du såg ju hur jag gjorde.

                                                                                     © LEIF LARSSON
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER