2016-11-07

SKRIV EN BOK


 
                                                                        Skriv en bok!
                                                                        Du som har fantasi
                                                                        och har så lätt att hitta orden
                                                                        och får till det.
                                                                        Skriv om livets dramatik,
                                                                        glädjen och sorgen
                                                                        och allt annat
                                                                        däremellan.

                                                                        Den unge mannen skrev
                                                                        och skrivarens färgpatroner
                                                                        tömdes en efter en.
                                                                        Lektören berömde,
                                                                        förläggaren berömde
                                                                        Det var en bra bok,
                                                                        kanske den bästa

                                                                        Månader gick
                                                                        den unge mannen fick några ex
                                                                        från förlaget.
                                                                        Han ställde dem i hyllan
                                                                        en bit ifrån Martinsson, Johnsson
                                                                        och Stig Dagerman.

                                                                        För övrigt var det
                                                                        tyst.
                                                                        Ingen visste 
                                                                        att den bästa boken
                                                                        var skriven.

                                                                                © LEIF LARSSON
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER