BIRGIT ENGSTRÖM - brodös

             Birgit Engström

375 000 KORSSTYGN
Kan man protestera med broderade korsstygn mot hela det svenska domstolsväsendet och samtidigt bearbeta ett stort rättsövergrepp, ett rent justitiemord? BIRGIT ENGSTRÖM från Boden kan. Hon har broderat fem hela gardinlängder i en lång protest mot rättsväsendet. Varenda centimeter är täckta med hennes korsstygnsord. Samtidigt har hon bearbetat den frustration hon känt under alla år, eftersom varken hon och hennes bror eller någon av de andra fått någon upprättelse.
Allt hänger ihop med en rent farsartad spionrättegång, där det mesta som lades fram som bevis var rena fantasifostren hos huvudpersonen och där SÄPO villigt lät sig vilseledas (vilket tyvärr även upprepats senare.)
Det handlar från början om den så kallade storspionen Fritiof Enbom, född i Överluleå församling och verksam i Boden och i Bjurå i Råneå älvdal. I efterhand har det konstaterats att han med största sannolikhet hade alla kännetecken för en mytoman, dvs. en person som inte kan skilja på fantasi och verklighet. Det märkliga är att SÄPO och en stor del av rättsväsendet helt och hållet villigt godtog Enboms påståenden. 
Den 11 februari 1952 greps Fritiof Enbom av den svenska säkerhetspolisen och anklagades för spioneri för Sovjetunionens räkning. Detta skedde då kommunistskräcken i västvärlden, och i Sverige, var som störst. I USA drevs samtidigt en våldsam jakt på kommunister av senatorn Joseph McCarthy, som under sina tio år som senator anklagade än den ena än den andra i den amerikanska administrationen för att vara kom-munist. 1950 väckte det stor uppmärksamhet då McCarthy i ett tal i senaten påstod sig ha en lista på kommunister i det amerikanska utrikesdepartementet.
Men han lyckades aldrig bevisa något enda fall. 1954 fördömdes i stället hela hans verksamhet av senaten, för att han vanhedrat och dragit vanrykte över den.
I Sverige drevs anklagelserna mot Fritiof Enbom och resten av den s.k. Enbomsligan, som utgjordes av personer i Enboms närhet, av en åklagare som försökte leva upp till McCarthyismen. Enbom hade själv angett de flesta personer, som senare åtalades och dömdes. Det var grannar och bekanta. Åklagaren valde själv ut vad han ville tro på vare sig expertis hade samma uppfattning eller inte. Faktaunderlaget var lika löst som McCarthys. Konsekvent lyfte åklagaren fram alla bevis som kunde belasta Fritiof Enbom och de andra åtalade, och negligerade helt varje bevis som var till förmån de åtalade. Fritiof Enbom erkände allt som lades honom till last.
Han och en annan åtalad dömdes redan i juli 1952 till livstids fängelse och flera andra till olika långa fängelsestraff. Under kalla krigets kommunistskräck kan man kanske förstå det, men knappast slappheten i den juridiska behandlingen.
Att en stor spionhistoria där hemligheter i militärorten Boden och där anläggningar med militär anknytning längs järnvägen mellan Boden och Karungi lär ha avslöjats och sålts till Sovjetunionen, väckte naturligtvis mycket stor uppmärksamhet. Alla anordningar med någon som helst militär anknytning längs järnvägen från Boden och i närheten av Niemisel och Bjurå, där Enbom varit stationskarl hade avslöjats, påstods det.
Fritiof Enbom hade anknytning till kommunistpartiet, då han arbetat som journalist på den kommunistiska tidningen Norrskensflamman, som då skrevs och trycktes i Luleå. Från den tjänsten avskedades han. Innan han anställdes som journalist på Nfl var han stationskarl i Boden och Bjurå. Efter journalisttiden arbetade han som packare på Separator i Stockholm. Då han greps var han arbetslös.
Utredningar efteråt har visat att Fritiof Enbom troligen inte hade någon direktkontakt alls med Sovjetunionen. Det han och ”hans liga” avslöjat var dessutom tillgängligt i offentliga handlingar som det inte behövdes någon spion till. I många fall fanns inget verklighetsunderlag alls för de dokument som Enbom enligt åklagaren låtit Sovjetunionen ta del av. Enbom betraktas numera som en mytoman, dvs en person med sjuklig benägenhet att ljuga och hitta på, oftast för att framhäva sig själv.
Trots att detta blev allmänt känt har resning i flera av fallen inte beviljats. Högsta domstolen tar inte upp fallet.
Många oskyldiga, både familjer och enskilda personer, har fått lida under många år.
En av dem är BIRGIT ENGSTRÖM. Hon är dotter till Fingal Larsson, en av Fritiof Enboms arbetskamrater, som han angav och som också dömdes till fängelsestraff.  Han arbetade också vid järnvägen i Bjurå och avskedades omedelbart från sin tjänst och svartlistades av Statens Järnvägar.
Fingal Larsson var född i Avafors. Birgit var 12 år då fadern häktades och dömdes, brodern Rune några år äldre. Fingal Larsson bytte senare namn till Lennelid. Han dog 1992. Då hade han för länge sedan avtjänat sitt straff och bodde i Fällträsk.
Fritiof Enbom hade uppgett att han fått två värdefulla (spion)uppgifter från Fingal Larsson, vilka blev grunden till att denne dömdes. Det ena vara att han avslöjat hemliga kamouflerade vägar inom Kalixlinjen och planerade befästningar längs Råneälven. Enbom kunde dock vid rättegången inte komma ihåg att Fingal Larsson sagt var vägarna fanns och något befästningsarbete i Råne älvdal hade enligt militären inte varit aktuellt. Det andra var befästningar vid Sockenträsk. Där fanns INGA befästningar alls. Fingal hade berättat om gamla nedlagda befästningar vid Björkvattnet, där han och hans syskon lekt då de var små. Inte ens den radiosändare som Fingal Larsson velat köpa av Fritiof Enbom (till sina barn som var tekniskt intresserade) var i verkligheten något bevis för åklagaren. Apparaten fungerade inte och hade aldrig fungerat!
Händelserna i barndomen var svåra att bearbeta och att prata om. Det dröjde länge innan Birgit Engström kunde frigöra sig från dessa minnen så att hon kunde berätta om dem på något sätt. Hon tyckte mycket om
att brodera och det blev lösningen för henne.
Mer än 150 bonader har hon broderat, men inte förrän hon började brodera på gardinlängder ”befriades” hon. Efter 375 000 korsstygn och fem gardinlängder var hon klar med sin ”nedskrivna” historia om ”spionhistorien”, som hennes egen familj drogs in i. Den femte gardinen avslutas med det NEJ som Högsta domstolen gav 2009 efter den senaste resningsansökningen. Fingal Larsson/Lennelid var då död (1992).
Tomas Bresky fick höra talas om Birgits gardiner. Han skrev librettot till en musikteaterföreställning om Enbomaffären med utgångspunkt från flickan Birgits barndomsminnen och texten på hennes gardiner. Dessa fanns f.ö. med i scenografin i de föreställningar som de senaste somrarna gått för fulla hus i Boden och som gjort att Birgit känt att familjen blivit rentvådd.
Om Birgit Engström och hennes fem gardiner kan du läsa i en lite ovanlig historisk källa: tidningen HEMSLÖJDEN, som även tar upp andra kvinnor som använt sig av samma verktyg, då annat inte stått till buds. Nål och tråd ansågs ofarligt och typiskt kvinnligt varför det nonchalerades.
Källor: Olika böcker och tidningsartiklar om Fritiof Enbom samt tidningen HEMSLÖJDEN nr 6 2014.

« Tillbaka
AKTUELLT

TAVLA bnr 79

2019-02-14

Tavlans namn: ÖDE LAND. Från ökenområdet norr om Vattnajökull på Island. Storleken, bredd ca 55 cm, höjd ca 46 cm. Olja

TAVLA nr 78

2019-02-13

Tavlans namn: PÅ VÄG. Storlek ca 55 cm bred, ca 46 cm hög. Olja

TAVLA nr 77

2019-02-12

Målningens namn är VÄGEN VÄSTERUT. Motivet från Kirjaluokta. Storleken på målningen: Bredd ca 61 cm, höjd ca 50 cm.

TAVLA nr 76

2019-02-04

Namn: MYRBÄCK. Storlek: 61 cm bred, 50 cm hög. Olja

TAVLA nr 75

2019-02-03

Tavlans namn: BJÖRKARNA PÅ MJÖLKUDDSBERGET. Storlek 65 cm bred, 54 cm hög. Olja.

TAVLA nr 74

2019-01-20

Tavlans namn "HEMLIGT HUS". Storleken: bredd 69 cm, höjd 50 cm. Olja

TAVLA nr 73

2018-12-19

Tavlan har fått namnet "FROSTENS STIG". Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 72

2018-11-26

VÅREN PÅ VÄG  kallar jag den här målningen. Motivet hämtat nära Anderstjärnsvägen i Kalix. Målningens storlek är 50 cm (bredd), 61 cm (höjd). Olja

TAVLA nr 71

2018-11-15

Denna höstbild kallar jag FALLFÄRDIG. Platsen ungefär mitt emot vägskälet till Björsbyn. Tavlans storlek är ca 55c bred, 46 cm hög. Olja.

TAVLA nr 70

2018-11-14

Den här målningen kallar jag STRANDKALLEN eller LANDKALLEN. Platsen är nära SLUSSEN i Kalix-Nyborg. Skissen gjordes ute på plats. Storleken är ca 46 x 38 cm. Olja

TAVLA nr 69

2018-11-09

Detta fjällmotiv kallar jag ÖRNFJÄLL eftersom man kan ana en örn ("örnens huvud med näbben syns i kanten på den branta ravinen"). Storlek ca 54 cm bred, 654 cm hög. Olja

TAVLA nr 67

2018-11-09

Tavlan kallar jag KALL MORGON 1. Storleken är ca 61 cm bred, 51 cm hög. Olja

TAVLA nr 68

2018-11-09

Målningen kallar jag KALIX ÄLV, BONDERSBYN. Storleken är ca 70cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 65

2018-10-26

Tavlans namn: Ditåt. Tre kor. Storlek: ca 65 cm bred, ca 54 cm hög. Olja.

TAVLA nr 64

2018-10-24

Tavlans namn: Från Hindersön. Storleken: ca 61 cm bred, ca 50 cm hög. Olja

TAVLA NR 62

2018-10-14

Tavlans namn: MYRLAND. Storlek ca 65 cm bred, 54 cm hög. Olja.

Tavla nr 63

2018-10-14

Tavlan kallar jag Vid E10. På väg mot Björkliden. Olja.
Storlek: ca 61 cm bred, 50 cm hög.

TAVLA nr 61

2018-10-11

Första höstisen. Olja. Storlek ca 61 bred, 50 hög.

TAVLA nr 60

2018-09-26

KALIX ÄLV rinner upp någonstans i trakten av Kebnekaise. På väg till och från Kiruna passerar man älven cirka 1,5 mil söder om Svappavaara. Tavlan kallar jag KALIX ÄLV, LAPPEASUANTO. Storleken är ung. 65 cm bred, 55 cm hög. Olja

TAVLA nr 59

2018-09-10

Tavlan har jag kallat Sommarfönster. Storlek: bredd ca 51cm,höjd ca 61 cm.
ANN-CATRINE JANSSON, Luleå

 

TAVLA nr 58

2018-08-25

Målningen heter KVARNTRÄSKBÄCKENS SISTA BÅT. Storleken är 70X70. Olja

TAVLA nr 57

2018-08-17

Den här tavlan kallar jag DÄR INGEN BOR. Olja. Storleken är ungefär 65 cm x 54 cm.

TAVLA nr 56

2018-07-12

Tavlan kallar jag TRÄDET VID ÄLVEN. Storleken är ca 60x51cm, olja.
EVA NILSSON, Hallen, Östersund

TAVLA nr 55

2018-05-27

Tavlan kallar jag GLÄNTAN. Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 54

2018-04-05

Den här målningen kallar jag SÖRFORSEN (precis ovanför Sörbron). Storleken är ungefär 73 cm (bred) och 60 cm (hög). Olja. raan.nu. April 2018.

TAVLA nr 53

2018-03-20

Tavlans namn: FORS (Saarikoski). Storlek: 54 cm bred, 65 cm hög. Olja

TAVLA nr 52

2018-03-06

Kor är nyfikna och brukar komma så fort jag närmar mig ett kostängsel. Den här målningen kallar jag "NU GÅR JAG HEM". Storleken är cirka 61 cm (bredd och 50 cm (höjd). Olja

TAVLA nr 51

2018-02-25

Höst. Tavlan heter HÖSTBÄCK. Storleken är ca 65 cm bred, 54 cm hög. Olja

TAVLA nr 49

2018-02-19

Vårvinterbild. Målningen kallar jag VÄGEN INÅT SKOGEN. Olja. Storleken är ungefär 61 cm bred, 50 cm hög.
Konstföreningen FENIX mars 2018

TAVLA nr 50

2018-02-19

Tavlan heter FROST. Storleken är ca 61 cm bred, 50 cm hög. Olja

STINA NORDAHL, Torsång

TAVLA nr 46

2018-01-21

"Gamla hästkrafter" heter denna målning. Storlek: Cirka 65 bred, 54 hög. Olja

TAVLA nr 45

2018-01-14

Målningen kallar jag BAKI BODA. Den är nummer 1 för 2018, olja. Storleken är ca 60,5 cm bred och 50 cm hög

TAVLA nr 44

2017-12-21

Tavlan kallar jag SNÖTÄCKE. Storleken är ungefär 61 x 50 cm, olja

JERKER ABRAHAMSSON, SANDRA HEDLUND, Luleå
December 2017

TAVLA nr 43

2017-12-15

Tavlan kallar jag SNÖLADOR. Storleken är ca 65 cm bred, 56 cm hög. Olja. Konstföreningen FENIX mars 2018

TAVLA nr 42

2017-12-03

Tavlan kallar jag BERGEBO. Storleken är ca 55x46, olja

ERIK NORDAHL, Torsång (december 2017)

TAVLA nr 41

2017-11-17

Målningen kallar jag ANN-BRITTS MYR. Färgerna lite bleka i elljus och blixt. Storleken är cirka 55 cm bred, 46 cm hög. Olja.

PER NORDAHL, Torsång
December 2017

TAVLA nr 40

2017-11-13

BLÅMÖRKER, ca 55 cm bred, 46 cm hög, olja

MIKAEL RUDHOLM, Stockholm

TAVLA nr 39

2017-10-28

Tavlan heter VÄNTAN. Storleken är 65 cm bred, 55 cm hög (cirka). Olja 

TAVLA nr 38

2017-10-21

 Den här tavlan har jag kallat HÖST. Storleken är ca 61 cm bred, 51 cm hög, olja
Erik Nordberg, Luleå

 

TAVLA nr 37

2017-10-13

Den här målningen kallar jag KONTROLL 12. Storleken är ca 60 cm bred, 42 cm hög. Olja.

Ylva Sjöstedt, Marieholm
Oktober 2017

TAVLA nr 36

2017-10-06

Denna målning kallar jag ÄNG. Storleken är 65 bred, 54 hög, olja. Som vanligt återges färgerna inte exakt i elbelysning.

Jerker A + Sandra H okt 2017

TAVLA nr 35

2017-10-02

Den här målningen kallar jag HAGEN. Storleken är 55cm bred, ca 46 hög, olja

Jerker Abrahamsson och Sandra Hedlund, Luleå, november 2017

MÅNADENS DIKT

2017-10-01

MOTVINDSGATAN

I stan finns två gator:
NAMNLÖSA GATAN
ner mot hamnen
där ingen vill bo

MOTVINDSGATAN
den långa som slingrar sig
runt alla kvarter
och där kallblåsten råder
är den andra,
den där ingen vill bo


Det här är den 40:e MÅNADENS DIKT. De 40 dikterna har fört en tillvaro i det tysta. Förmodligen har ingen läst dem. Ingen har i alla fall gett ett enda ord som kommentar till någon av dem. 40 är ett jämnt och bra antal att runda av med. Någon fler MÅNADENS DIKT blir det inte.

TAVLA nr 33

2017-09-22

Oljemålning MARTIN

Martin Sjöstedt, Marieholm
Oktober 2017

TAVLA nr 34

2017-09-22

Lulefjärden, olja, storlek: bred ca 60,5 cm, höjd ca 49 cm

TAVLA nr 32

2017-09-04

Den här tavlan heter FRUKT. Storlek: ca 41 cm bred, ca 33,5 cm hög. Olja. Färgerna svåra att få exakta.

TAVLA nr 31

2017-09-01

Kaffepetter i Drängstugan, olja, bredd 48 cm, höjd 44 cm

MÅNADENS DIKT

2017-09-01

KRÅKSÅNGEN

Det är inte
sången
som är det fina i
kråksången.
Det är att
sångarna
och sången
finns.

Det här är den 39:e dikten jag satt in som Månadens dikt sedan starten i juli 2014. En till kan det nog bli.
40 kan vara ett bra avslutningsantal.

TAVLA nr 30

2017-08-11

Motivet är från Island. KAJPLATS kallar jag den. Bredden ca 45 cm, höjden ca 55 cm. Tavla nr 16 ANTON placeras nu i Arkivet

TAVLA nr 29

2017-08-05

Den här heter BÅTPLATYS, olja, ca 73 x 60. Tavla nr 15 placeras nu i ARKIV

YLVA och MARTIN SJÖSTEDT, Marieholm

TAVLA nr 28

2017-07-22

STRANDEN. Storlek bredd ca 73, höjd cirka 60, olja. Tavla nr 14 BLÅ LASTBIL förs nu över till ARKIVET
ANN-CATRINE JANSSON, Luleå

TAVLA nr 27

2017-07-14

kallar jag STENSKOG. (En brand i en skog) Tavlans storlek är ca 55 cm bred, 46 cm hög, olja

TAVLA nr 26

2017-06-26

Den här kallar jag STORM. Storleken är ca 73 cm (bredd) x  60 cm (höjd). Olja. Motivet är från Kalix skärgård

INGRID SJÖSTEDT, STAFFANSTORP

TAVLA nr 25

2017-06-21

Det har varit lite trögt ett tag. Många målningar är på gång. Nu blev VINDFLÖJEL I SKÄRGÅRDEN klar.
Storleken är 41 cm bred, 35 cm hög

MIKAEL RUDHOLM, Stockholm

TAVLA nr 24

2017-05-18

Den här målningen från fjällvärlden kallar jag UPPRINNELSE. Storleken är ca 65 cm bred, 55 cm hög. Oljemålning. Tavla nr 13 FORS flyttas nu över till Arkiv.

YLVA OCH MARTIN SJÖSTEDT, Marieholm

 

TAVLA nr 23

2017-04-28

BLEKINGE 84 kallar jag den här tavlan - den tredje jag gjort "från början" sedan jag började måla igen hösten 2016.Storleken är 53,5 cm bred, 65 cm hög. Det var svårt att i befintligt ljus på färgerna att stämma vid fotograferingen.

OK VARGEN, Kalix
Tavla nr 13, FORS, placeras i Arkiv.

TAVLA nr 22

2017-04-15

har jag kallat VASSBÅT. Storleken är ca 61 cm bred, 50 cm hög, olja. Målning nummer 12 "Fönster mot sjön" placeras nu i Arkiv. 

TAVLA nr 21

2017-04-10

Den här målningen kallar jag VINTERCYKEL. Ännu är det mer vinter än sommar här och cykeln får nog stå där den står någon vecka till. Målningens storlek är 55 cm bred, 46m cm hög. Målning nr 11 ("Småkvarn") placeras nu i Arkivet.

Jerker och Sandra 30.4.17

TAVLA 20

2017-04-08

kallar jag STORÖN, eftersom motivet är hämtat därifrån. Målningen påbörjades för flera år sedan. Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög, olja. Tavla nummer 10, "Udden" har flyttats till Arkiv

Anna-Märta Henriksson, Storön

TAVLA nr 19

2017-04-04

har jag kallat MYR fritt efter naturen. Platsen är en bit öster om Töre i närheten av Tretjärnarna. Tavlans storlek är ca 61,5 cm bred och 50 cm hög, olja. Tavla nummer 9 har nu förts över till Arkivet.

STINA NORDAHL 30.4.17.

TAVLA nr 18

2017-03-28

blev klar igår, men då ville inte datorn samarbeta med mig. Tavlan heter "VÅR I ANDERSTJÄRNSSKOGEN"
Storleken är 73x60, olja. Tavla nummer 8, "Finska sidan" lägger jag nu i Arkivet

TAVLA nr 17

2017-03-13

kallar jag "Stenkoll". Det är den andra orienteringsmålningen. Storleken är ca 54,5 bred, 65,5 hög. Oljefärg som vanligt.
OK VARGEN, Kalix

 Målning nr 7 "På spaning" har nu förts över till Arkivet.

ARKIVET »
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE ARTIKLAR KONTAKT NOVELLER