TOIVO KORPELA - korpelarörelsen
        ToivoKorpela

           TOIVO KORPELA och KORPELARÖRELSEN

Den här lokala och extrema väckelserörelsen bland laestadianer i Pajala och Kiruna fick sitt namn efter predikanten Toivo Korpela. Korpelarörelsen genomgick flera olika faser och de extrema delarna med den himmelska arken och med sexualorgierna och supandet och svärandet har ingenting med Toivo Korpela att göra. Då hade denne finske predikant för länge sedan återvänt till Finland.
Korpelarörelsen med sina mycket egna tolkningar av Bibeln och av Guds budskap ligger långt ifrån laestadianismen.

Toivo Korpela var född år 1900, död 1963. Han var från byn Ähtäri, som ligger 15 mil österut från Vasa på väg mot Jyväskylä. Där hade han tillsammans med en bror ett litet jordbruk, men under många år livnärde han sig som predikant. 1929 blev han utesluten från sin laestadianska församling, men det var inte på grund av några extrema nyheter av den typ som senare karakteriserade korpelarörelsen. Istället berodde det på att han fortsatte att predika ensam, mot församlingens regler, som fastställt att en ung predikant alltid skulle ha en äldre (och vägledande) predikant med på alla möten. Ungefär samtidigt åkte han till Sverige och började predika i byarna runt Pajala.

Toivo Korpela var mycket bibelkunnig och drog mycket folk till sina möten. 1934 reste han plötsligt hem till Finland. 1935 återvände han en kort tid, men han kunde inte acceptera profetiorna om den himmelska arken och andra ytterlighetstankar. Då han för andra gången åkte tillbaka till Finland återkom han inte mer till Tornedalen.
Istället var det andra som tog över ledningen. De kallades Första profeten och Andra profeten och under en kort tid ända ner till 5:e och 6:e profeten. 3:e profeten kallades Moses, kanske för hans yviga skägg. På slutet hade Förste profeten utmanövrerat de andra och utsett sig själv som den som ”verkade i stället för Jesus”. Även en kvinna som kallades Profetissan hade stor del i det som kom att hända och som slutade i en rättegång 1939 med att flera av de ledande personerna dömdes till fängelsestraff, medan andra sattes in på sinnessjukhuset i Piteå. Som mest hade rörelsen åtminstone 300 medlemmar. Mest var det omkring Pajala, men korpelarörelsen hade även ett mindre antal anhängare i Kiruna och i Karesuando. En enda fanns i Finland nära svenska gränsen.

Det mesta som berättas om korpelarörelsen bygger på anekdoter och på versioner i andra hand (i bästa fall) men oftare i tredje, fjärde eller femte hand. En enda vetenskaplig undersökning av korpelarörelsen har gjorts. Lennart Lundmark vid Historiska institutionen vid Umeå universitet har i avhandlingen Prost och profetia (1985) undersökt hur det verkligen förhöll sig. Han har dels använt sig av rättegångsprotokollen från 1939, men också många utlåtanden av provinsialläkarna och läkarna vid sinnessjukhuset i Piteå. Dessutom många polisrapporter. Han har också läst igenom dagstidningarnas rapporter, men många artiklar visade sig vara okritiska och sanningen bakom påståendena hade inte undersökts.

Jag har för dessa rader läst Lundmarks bok och den artikelserie som Lennart Eldebrink skrev i NSD 1978. Jag har också läst igenom Henning och Ernst Sjöströms bok ”Silverarken”. Den är lättläst men enligt Lundmark vidarebefordrar den okritiskt de allra grövsta skrönorna. Boken anses vara spektakulär. Samtidigt var det för både journalister och forskare svårt att intervjua före detta anhängare till rörelsen.

Det man (genom anekdoterna och ”folks prat” ) mest känner till är historien om ”silverarken”, som Gud skulle skicka ner till de troende och hämta upp dem till himlen. Det andra var de sexuella orgierna som lär ha förekommit.
Dessa båda inslag i rörelsen har alltså ingenting med predikanten Korpela att göra. Han deltog vid ett möte med rörelsens senare ledare där frågan diskuterades. Korpela kunde  inte acceptera tankegångarna och bröt definitivt med sina tidigare anhängare.

Allt detta började egentligen med en ny bibelöversättning till finska, som gällde från 1.1. 1934. Bokstavstroende kan sällan förlika sig med en ny översättning. Där översättningarna skiljer sig åt måste antingen den gamla eller den nya versionen vara fel. Oftast menade man att den nya var fel. Många laestadianer var bokstavstroende och många var mycket bibelkunniga.

Korpelarörelsens dåvarande ledare sade sig ha haft en drömsyn som kallade den nya finska bibelöversättningen ”förödelsens styggelse”. Det är ett citat från Daniels bok i Gamla testamentet, som anger att domedagen skulle komma 1335 dagar därefter. Eftersom bibelöversättningen kom ut 1 januari 1934 skulle domedagen inträffa den 24 juli 1937.

De bibelkunniga profeterna inom korpelarörelsen fann citat till nästan allt de ville. I Uppenbarelseboken nämns att ”när tiden är inne ska Guds röst höras från himlen och han ska säga: Kommen hit upp! Och Guds tempel i himlen ska öppnas och hans förbundsark ska bli synlig…”

Nu kanske profeterna i alla fall tolkades fel, eftersom ordet ark inte bara avser en stor båt, som Noaks ark, utan i Bibel är ”förbundsarken” ett skrin, en låda, där heliga ting förvaras. Under t.ex. den tid på 40 år, då Moses vandrade genom Sinaiöknen med israelerna på flykt undan egyptierna, bars förbundsarken hela tiden med och den förvarades då de stannade i ett särskilt tält.
Men talet om ark kopplades ihop med hämtningen på domedagen. Datum ändrades flera gånger. Då den himmelska arken inte kom på utsatt datum flyttades ankomstdagen fram.
I rörelsens slutskede förklarade Förste profeten att han ensam var ledare. Han var Kristus för anhängarna. Han kunde bestämma allt. I Bibeln läste han att Jesus förvandlade vatten till vin.  Därför skulle hembränning vara tillåtet.

Människor gjorde sig beredda att följa arken. Samanlagt 666 personer skulle (enligt Bibeln) få följa med. Många sålde eller gav bort sina gårdar och sina djur. Bankböcker och annan egendom gavs också bort. En del brydde sig inte om att så, eftersom de skulle åka till himlen med arken. Men arken kom inte. Förste profetens ställning försvagades. I takt med det blev hans alkoholkonsumtion allt större.
Han fick nya uppenbarelser. Det var den ”fria samlevnaden”. Det sexuella samlivet inom rörelsen skulle vara helt fritt, men inte gentemot någon utanför rörelsen. Det var förbjudet. Bibelställen för fri samlevnad fanns att referera till. Bl.a. månggifte som förekom. Enligt Lennart Lundmark är denna del den kanske mest överdrivna i tidningsrapporter och i enskildas berättelser. Men otukt förekom och minderåriga flickor blev gravida. 5 män åtalades för otukt, däribland Förste profeten. Han påstod vid rättegången 1939 att han under det sista året haft samlag med 30 kvinnor, mest unga kvinnor. Sin egen hustru ville han dock behålla för sig själv. Han var dock Förste profeten och bestämde. Hon var förmodligen i så all den enda inom sekten som inte fick välja den fria samlevnaden.

Våldsamma mötessammankomster med mycket sprit, en del sexuella övergrepp och det som kallades kamningsakter (det var könshåren, som kammades), hoppande och skrikande och ständigt svärande väckte stor anstöt hos den del av befolkningen som inte anslöt sig till korpelarörelsen. Man svor bort allt ont och skickade det till Djävulen, och de som inte tillhörde sekten ansågs tillhöra Djävulen. Polis och läkare och barnavårdsmyndigheterna fick rycka ut allt oftare efter 1937. Många barn omhändertogs av myndigheterna för att skyddas.

Korpelarörelsen hade ganska säkert åtminstone 300 medlemmar, troligen fler. Vid rättegångarna, som följde 1939 förhördes 118 personer, ungefär lika många män som kvinnor. 45 dömdes till dagsböter. Förste profeten straffriförklarades på grund av alkoholrelaterad sinnessjukdom. Han vistades många år på sinnessjukhuset i Piteå. Många andra fördes också dit under olika skeden, mest i slutet. Läkarna bedömde en del som sjuka men de flesta friskförklarades efter undersökning. En del blev kvar en tid för att lugna ner stämningarna i byarna.
Hur kunde då en laestadiansk rörelse utvecklas till en sådan ytterlighetsrörelse som korpelarörelsen blev? Varken religiösa eller politiska rörelser uppstår i tomma intet. Laestadianismen som dominerat bygden var i princip opolitisk. Nu hotades den starkt av den snabbt framväxande kommunismen. Det ekonomiska läget i landet och på landsbygden var mycket svårt under 1930-talet. Arbetslösheten var stor liksom fattigdomen och hopplösheten. Krig hotade ute i världen. Hela den invanda världen höll på att falla sönder. Korpelarörelsens anhängare knöt hela sin tillvaro till hoppet att en gudomlig makt skulle krossa det hotfulla och eländiga tillståndet i världen och skapa en stabil och evig ordning. Det är en förklaring till att de lät sig ledas av förkunnarnas märkliga uppenbarelser.
 
Publicerad i Morajärvar´n, juni 2008
och i Lulebygdens Forskarförenings medlemstidning, september 2010
    LEIF LARSSON
    Porträtt-teckningen efter bild i Norrländsk uppslagsbok


          
 

« Tillbaka
AKTUELLT

TAVLA bnr 79

2019-02-14

Tavlans namn: ÖDE LAND. Från ökenområdet norr om Vattnajökull på Island. Storleken, bredd ca 55 cm, höjd ca 46 cm. Olja

TAVLA nr 78

2019-02-13

Tavlans namn: PÅ VÄG. Storlek ca 55 cm bred, ca 46 cm hög. Olja

TAVLA nr 77

2019-02-12

Målningens namn är VÄGEN VÄSTERUT. Motivet från Kirjaluokta. Storleken på målningen: Bredd ca 61 cm, höjd ca 50 cm.

TAVLA nr 76

2019-02-04

Namn: MYRBÄCK. Storlek: 61 cm bred, 50 cm hög. Olja

TAVLA nr 75

2019-02-03

Tavlans namn: BJÖRKARNA PÅ MJÖLKUDDSBERGET. Storlek 65 cm bred, 54 cm hög. Olja.

TAVLA nr 74

2019-01-20

Tavlans namn "HEMLIGT HUS". Storleken: bredd 69 cm, höjd 50 cm. Olja

TAVLA nr 73

2018-12-19

Tavlan har fått namnet "FROSTENS STIG". Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 72

2018-11-26

VÅREN PÅ VÄG  kallar jag den här målningen. Motivet hämtat nära Anderstjärnsvägen i Kalix. Målningens storlek är 50 cm (bredd), 61 cm (höjd). Olja

TAVLA nr 71

2018-11-15

Denna höstbild kallar jag FALLFÄRDIG. Platsen ungefär mitt emot vägskälet till Björsbyn. Tavlans storlek är ca 55c bred, 46 cm hög. Olja.

TAVLA nr 70

2018-11-14

Den här målningen kallar jag STRANDKALLEN eller LANDKALLEN. Platsen är nära SLUSSEN i Kalix-Nyborg. Skissen gjordes ute på plats. Storleken är ca 46 x 38 cm. Olja

TAVLA nr 69

2018-11-09

Detta fjällmotiv kallar jag ÖRNFJÄLL eftersom man kan ana en örn ("örnens huvud med näbben syns i kanten på den branta ravinen"). Storlek ca 54 cm bred, 654 cm hög. Olja

TAVLA nr 67

2018-11-09

Tavlan kallar jag KALL MORGON 1. Storleken är ca 61 cm bred, 51 cm hög. Olja

TAVLA nr 68

2018-11-09

Målningen kallar jag KALIX ÄLV, BONDERSBYN. Storleken är ca 70cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 65

2018-10-26

Tavlans namn: Ditåt. Tre kor. Storlek: ca 65 cm bred, ca 54 cm hög. Olja.

TAVLA nr 64

2018-10-24

Tavlans namn: Från Hindersön. Storleken: ca 61 cm bred, ca 50 cm hög. Olja

TAVLA NR 62

2018-10-14

Tavlans namn: MYRLAND. Storlek ca 65 cm bred, 54 cm hög. Olja.

Tavla nr 63

2018-10-14

Tavlan kallar jag Vid E10. På väg mot Björkliden. Olja.
Storlek: ca 61 cm bred, 50 cm hög.

TAVLA nr 61

2018-10-11

Första höstisen. Olja. Storlek ca 61 bred, 50 hög.

TAVLA nr 60

2018-09-26

KALIX ÄLV rinner upp någonstans i trakten av Kebnekaise. På väg till och från Kiruna passerar man älven cirka 1,5 mil söder om Svappavaara. Tavlan kallar jag KALIX ÄLV, LAPPEASUANTO. Storleken är ung. 65 cm bred, 55 cm hög. Olja

TAVLA nr 59

2018-09-10

Tavlan har jag kallat Sommarfönster. Storlek: bredd ca 51cm,höjd ca 61 cm.
ANN-CATRINE JANSSON, Luleå

 

TAVLA nr 58

2018-08-25

Målningen heter KVARNTRÄSKBÄCKENS SISTA BÅT. Storleken är 70X70. Olja

TAVLA nr 57

2018-08-17

Den här tavlan kallar jag DÄR INGEN BOR. Olja. Storleken är ungefär 65 cm x 54 cm.

TAVLA nr 56

2018-07-12

Tavlan kallar jag TRÄDET VID ÄLVEN. Storleken är ca 60x51cm, olja.
EVA NILSSON, Hallen, Östersund

TAVLA nr 55

2018-05-27

Tavlan kallar jag GLÄNTAN. Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 54

2018-04-05

Den här målningen kallar jag SÖRFORSEN (precis ovanför Sörbron). Storleken är ungefär 73 cm (bred) och 60 cm (hög). Olja. raan.nu. April 2018.

TAVLA nr 53

2018-03-20

Tavlans namn: FORS (Saarikoski). Storlek: 54 cm bred, 65 cm hög. Olja

TAVLA nr 52

2018-03-06

Kor är nyfikna och brukar komma så fort jag närmar mig ett kostängsel. Den här målningen kallar jag "NU GÅR JAG HEM". Storleken är cirka 61 cm (bredd och 50 cm (höjd). Olja

TAVLA nr 51

2018-02-25

Höst. Tavlan heter HÖSTBÄCK. Storleken är ca 65 cm bred, 54 cm hög. Olja

TAVLA nr 49

2018-02-19

Vårvinterbild. Målningen kallar jag VÄGEN INÅT SKOGEN. Olja. Storleken är ungefär 61 cm bred, 50 cm hög.
Konstföreningen FENIX mars 2018

TAVLA nr 50

2018-02-19

Tavlan heter FROST. Storleken är ca 61 cm bred, 50 cm hög. Olja

STINA NORDAHL, Torsång

TAVLA nr 46

2018-01-21

"Gamla hästkrafter" heter denna målning. Storlek: Cirka 65 bred, 54 hög. Olja

TAVLA nr 45

2018-01-14

Målningen kallar jag BAKI BODA. Den är nummer 1 för 2018, olja. Storleken är ca 60,5 cm bred och 50 cm hög

TAVLA nr 44

2017-12-21

Tavlan kallar jag SNÖTÄCKE. Storleken är ungefär 61 x 50 cm, olja

JERKER ABRAHAMSSON, SANDRA HEDLUND, Luleå
December 2017

TAVLA nr 43

2017-12-15

Tavlan kallar jag SNÖLADOR. Storleken är ca 65 cm bred, 56 cm hög. Olja. Konstföreningen FENIX mars 2018

TAVLA nr 42

2017-12-03

Tavlan kallar jag BERGEBO. Storleken är ca 55x46, olja

ERIK NORDAHL, Torsång (december 2017)

TAVLA nr 41

2017-11-17

Målningen kallar jag ANN-BRITTS MYR. Färgerna lite bleka i elljus och blixt. Storleken är cirka 55 cm bred, 46 cm hög. Olja.

PER NORDAHL, Torsång
December 2017

TAVLA nr 40

2017-11-13

BLÅMÖRKER, ca 55 cm bred, 46 cm hög, olja

MIKAEL RUDHOLM, Stockholm

TAVLA nr 39

2017-10-28

Tavlan heter VÄNTAN. Storleken är 65 cm bred, 55 cm hög (cirka). Olja 

TAVLA nr 38

2017-10-21

 Den här tavlan har jag kallat HÖST. Storleken är ca 61 cm bred, 51 cm hög, olja
Erik Nordberg, Luleå

 

TAVLA nr 37

2017-10-13

Den här målningen kallar jag KONTROLL 12. Storleken är ca 60 cm bred, 42 cm hög. Olja.

Ylva Sjöstedt, Marieholm
Oktober 2017

TAVLA nr 36

2017-10-06

Denna målning kallar jag ÄNG. Storleken är 65 bred, 54 hög, olja. Som vanligt återges färgerna inte exakt i elbelysning.

Jerker A + Sandra H okt 2017

TAVLA nr 35

2017-10-02

Den här målningen kallar jag HAGEN. Storleken är 55cm bred, ca 46 hög, olja

Jerker Abrahamsson och Sandra Hedlund, Luleå, november 2017

MÅNADENS DIKT

2017-10-01

MOTVINDSGATAN

I stan finns två gator:
NAMNLÖSA GATAN
ner mot hamnen
där ingen vill bo

MOTVINDSGATAN
den långa som slingrar sig
runt alla kvarter
och där kallblåsten råder
är den andra,
den där ingen vill bo


Det här är den 40:e MÅNADENS DIKT. De 40 dikterna har fört en tillvaro i det tysta. Förmodligen har ingen läst dem. Ingen har i alla fall gett ett enda ord som kommentar till någon av dem. 40 är ett jämnt och bra antal att runda av med. Någon fler MÅNADENS DIKT blir det inte.

TAVLA nr 33

2017-09-22

Oljemålning MARTIN

Martin Sjöstedt, Marieholm
Oktober 2017

TAVLA nr 34

2017-09-22

Lulefjärden, olja, storlek: bred ca 60,5 cm, höjd ca 49 cm

TAVLA nr 32

2017-09-04

Den här tavlan heter FRUKT. Storlek: ca 41 cm bred, ca 33,5 cm hög. Olja. Färgerna svåra att få exakta.

TAVLA nr 31

2017-09-01

Kaffepetter i Drängstugan, olja, bredd 48 cm, höjd 44 cm

MÅNADENS DIKT

2017-09-01

KRÅKSÅNGEN

Det är inte
sången
som är det fina i
kråksången.
Det är att
sångarna
och sången
finns.

Det här är den 39:e dikten jag satt in som Månadens dikt sedan starten i juli 2014. En till kan det nog bli.
40 kan vara ett bra avslutningsantal.

TAVLA nr 30

2017-08-11

Motivet är från Island. KAJPLATS kallar jag den. Bredden ca 45 cm, höjden ca 55 cm. Tavla nr 16 ANTON placeras nu i Arkivet

TAVLA nr 29

2017-08-05

Den här heter BÅTPLATYS, olja, ca 73 x 60. Tavla nr 15 placeras nu i ARKIV

YLVA och MARTIN SJÖSTEDT, Marieholm

TAVLA nr 28

2017-07-22

STRANDEN. Storlek bredd ca 73, höjd cirka 60, olja. Tavla nr 14 BLÅ LASTBIL förs nu över till ARKIVET
ANN-CATRINE JANSSON, Luleå

TAVLA nr 27

2017-07-14

kallar jag STENSKOG. (En brand i en skog) Tavlans storlek är ca 55 cm bred, 46 cm hög, olja

TAVLA nr 26

2017-06-26

Den här kallar jag STORM. Storleken är ca 73 cm (bredd) x  60 cm (höjd). Olja. Motivet är från Kalix skärgård

INGRID SJÖSTEDT, STAFFANSTORP

TAVLA nr 25

2017-06-21

Det har varit lite trögt ett tag. Många målningar är på gång. Nu blev VINDFLÖJEL I SKÄRGÅRDEN klar.
Storleken är 41 cm bred, 35 cm hög

MIKAEL RUDHOLM, Stockholm

TAVLA nr 24

2017-05-18

Den här målningen från fjällvärlden kallar jag UPPRINNELSE. Storleken är ca 65 cm bred, 55 cm hög. Oljemålning. Tavla nr 13 FORS flyttas nu över till Arkiv.

YLVA OCH MARTIN SJÖSTEDT, Marieholm

 

TAVLA nr 23

2017-04-28

BLEKINGE 84 kallar jag den här tavlan - den tredje jag gjort "från början" sedan jag började måla igen hösten 2016.Storleken är 53,5 cm bred, 65 cm hög. Det var svårt att i befintligt ljus på färgerna att stämma vid fotograferingen.

OK VARGEN, Kalix
Tavla nr 13, FORS, placeras i Arkiv.

TAVLA nr 22

2017-04-15

har jag kallat VASSBÅT. Storleken är ca 61 cm bred, 50 cm hög, olja. Målning nummer 12 "Fönster mot sjön" placeras nu i Arkiv. 

TAVLA nr 21

2017-04-10

Den här målningen kallar jag VINTERCYKEL. Ännu är det mer vinter än sommar här och cykeln får nog stå där den står någon vecka till. Målningens storlek är 55 cm bred, 46m cm hög. Målning nr 11 ("Småkvarn") placeras nu i Arkivet.

Jerker och Sandra 30.4.17

TAVLA 20

2017-04-08

kallar jag STORÖN, eftersom motivet är hämtat därifrån. Målningen påbörjades för flera år sedan. Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög, olja. Tavla nummer 10, "Udden" har flyttats till Arkiv

Anna-Märta Henriksson, Storön

TAVLA nr 19

2017-04-04

har jag kallat MYR fritt efter naturen. Platsen är en bit öster om Töre i närheten av Tretjärnarna. Tavlans storlek är ca 61,5 cm bred och 50 cm hög, olja. Tavla nummer 9 har nu förts över till Arkivet.

STINA NORDAHL 30.4.17.

TAVLA nr 18

2017-03-28

blev klar igår, men då ville inte datorn samarbeta med mig. Tavlan heter "VÅR I ANDERSTJÄRNSSKOGEN"
Storleken är 73x60, olja. Tavla nummer 8, "Finska sidan" lägger jag nu i Arkivet

TAVLA nr 17

2017-03-13

kallar jag "Stenkoll". Det är den andra orienteringsmålningen. Storleken är ca 54,5 bred, 65,5 hög. Oljefärg som vanligt.
OK VARGEN, Kalix

 Målning nr 7 "På spaning" har nu förts över till Arkivet.

ARKIVET »
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE ARTIKLAR KONTAKT NOVELLER