BYSTRÖM, Hilja

HILJA BYSTRÖM
Författare från Råneå
Jag tror att vi på ett sätt var historielösa i vår ungdom, trots att vi hade ämnet historia på schemat i skolan. Vi började långt bakåt i tiden och problemet för oss var att vi visserligen närmade oss modern tid men aldrig hann fram till nutid. Idag finns historieämnet nästan inte alls i skolan. Nu sköljer istället nutidshistoria över ungdomarna genom TV och internet, men sambanden bakåt – ser de dem? Vi kom aldrig fram till den historia som omgav oss. Skolan berättade aldrig om vår lokala historia, eller ens vår regionala historia, och lokal eller regional litteraturhistoria existerade inte heller. Bara nationalskalderna. Kanske fick vi läsa om Olof i timmerflottningen av Eyvind Jonsson. På gymnasiet också dikten ”Arioso” av Erik Lindegren, men någon koppling till Boden, Luleå eller Kiruna fick vi inte. Lindegren bodde ju i Stockholm då. Eyvind Jonsson bodde tidvis utomlands, kanske i Paris. Hur skulle vi då kunna ana att i vår egen lilla by fanns en författare, som givit ut 8 romaner, böcker som skolan borde ha pratat med oss om – och om författaren. Flera av romanerna skrev hon i Råneå. Hon – för det var en kvinna – förblev okänd för mig ända tills först Åke-Leif Lundgren och Bert Linné och därefter Bengt Pohjanen i Barents Publisher presenterade henne och nästan återupptäckte henne. Det var tacknämligt och på tiden, kan man tycka. Mer än 70 år har nu gått efter hennes debut.
Hilja Byström förtjänar benämningen ”Den första skönlitterära författaren i Tornedalen”. Långt innan jag kände till Hilja Byströms författarskap stötte jag på en annan som redan fått det epitetet – Stina Aronsson. Bakgrunden till det är förstås boken ”Hitom himlen”, som verkligen beskriver öde finnbygd. Men Stina Aronsson var född och uppvuxen i Uppsala och bodde aldrig närmare Tornedalen är i Orrbyn utanför Råneå, där hon vikarierade som lärarinna en termin 1947. Hon var också lärarinna liksom Hilja Byström. Hilja blev prästfru, Stina läkarfru och som sådan bodde hon några år i Sandträsk utanför Boden, där maken var sanatorieläkare. Det var där Stina Aronsson genom att vara en bra lyssnerska lärde sig något om livet och tillvaron i fattiga finnbygder. Även lungsjuka Tornedalskvinnor var goda berättare.
Hilja Byström var född och uppvuxen i Tornedalen i finskspråkig miljö i byn Matojärvi, en liten by, som ligger en och en halv mil söder om Hedenäset. Hon hade levt den första delen av sitt liv i den miljö som Stina Aronsson fick berättad för sig. Efter den vanliga folkskolan fick Hilja möjligheten att utbilda sig till lärarinna vid seminariet i Haparanda. Den första lärartjänsten fick hon i Karungi. Då hon gifte sig med kyrkoherden och änkemannen Engelbert Byström flyttade hon till Råneå, vilken är den sydligaste platsen hon bodde på om man frånser några av hennes sista år, då hon bodde i Boden.
Hiljas släktnamn, innan hon gifte sig, var Kallioniemi. Hon var född den 18 april 1908 och äldst av åtta syskon. Föräldrarna var bonden och kommunalmannen Helmer Kallioniemi och hans hustru Erika Vilhelmina Kangas. Helmer Kallioniemi kom från Keräsjoki i Karl Gustavs församling. Han var näst äldst av gårdens söner och hans äldre bror var den som skulle överta gården. Han och Erika Vilhelmina bosatte sig därför på hennes hemgård, Kangas i Matojärvi.
1928 utexaminerades Hilja Kallioniemi från Lärarinneseminariet i Haparanda. Hon var då 20 år gammal. I Karungi bara ett par mil från hembyn Matojärvi, kunde hon utveckla sitt stora intresse – att skriva. Hon trivdes bra och hade en egen skrivarstuga, där hon började samla de anteckningar som hon sedan skulle använda till sin första bok, ”Ett år i Järvi” (1932), en samling korta berättelser med motiv från byn. Berättelserna skildrade inte enskilda personer utan hon försökte hitta det som var typiskt för människorna i byn och i trakten runt omkring. Byn var den egentliga huvudpersonen. Ändå fanns det personer som tyckte att hon ”hängde ut” byns människor, oftast framfört innan boken ens var läst. I hennes senare romaner håller hon fast vid temat om byn och den första romanen efter ”Ett år i Järvi” heter också ”Byn” (1940).
Hilja Kallioniemi skrev på svenska, trots att hon var uppvuxen i en by, där folket till största delen var finsktalande (meänkieli). På meänkieli hade då Hilja publicerade sina böcker ännu inte kommit ut någon bok. Under sin skolgång, särskilt vid seminariet i Haparanda, hade hon förstås fått god träning i svenska språket – som dessutom var det officiella undervisningsspråket i skolorna även i Tornedalen. Men den person som betytt mest för hennes språkliga kunskaper i svenska var nog hennes far. Som ung tog han värvning vid regementet i Östersund. Då han kom dit kunde han inte mycket svenska, men då han fyra år senare återvände hem till byn behärskade han svenska språket bra, både att läsa och att skriva på svenska. Hans litteraturintresse var stort och han såg till att litteratur fanns att läsa både i hemmet och i byn.
Hilja hade en god språklig grund på det sättet. Dessutom hade hon stor fallenhet för berättande ända sedan barndomen. I ”Spåret lockar vid källan” berättar Åke Leif-Lundgren och Bert Linné att Hilja ofta samlade sina yngre syskon omkring sig och berättade improviserade berättelser, som blev längre och längre och kunde fortsätta kväll efter kväll.
Den 28 juli 1934 gifte sig Hilja Kallioniemi med kyrkoherde Engelbert Byström från Råneå. Han var 10 år äldre och hade fem minderåriga söner i äktenskapet med första hustrun Hedvig Margareta Nordkvist från Skellefteå, som dött den 1.4.1932, drygt en vecka efter att yngste sonen fötts. Byström var liksom hustrun västerbottning, född i Nysätra församling, i närheten av Ånäset, mitt mellan Umeå och Skellefteå. 1934 var hans yngsta barn 2 år, den äldste var 9 år. 1936 fick Hilja själv en son och skaran av pojkar utökades till 6.
Både hemmets skötsel i prästgården och andra förpliktelser som prästfru gjorde att det blev ett uppehåll i författarskapet. Av och till drabbades hon också av sjukdom. Inte förrän 1940 kunde hon ge ut sin andra roman, första delen i en trilogi. Den boken kallade hon ”Byn” (1940). De andra två delarna heter ”Ungfolk” (1941) och ”Bondfolk” (1943). ”Prästgårdsfönster – berättelser och skisser” kom ut 1945. ”Bära eller brista” 1949 och efter ett längre uppehåll ”Varandras bördor: några bilder” (1962) och ”Såsom du sagt –” (1964).
Hilja Byström var en författare som var läst och omtyckt. Hennes böcker översattes till finska, danska och norska och flera av dem gick som följetong i tidningar.
Under min skolgång i Råneå var Hiljas make kyrkoherde Byström en välkänd man både i samband med skolavslutningar och vid konfirmationer. Däremot var det få av oss som kände till Hilja Byström. I undervisningen nämndes aldrig hennes böcker och inte författaren Hilja Byström heller. Det är inte säkert att jag i de yngre tonåren hade fångats av hennes böcker även om skolan berättat om henne, men jag skulle absolut ha varit stolt över att det fanns en riktig författare i byn. 7 av Hilja Byströms 8 romaner skrevs i Råneå, den plats där hon var bosatt längsta tiden. För mig kom det historiska och lokalhistoriska intresset senare, som det brukar vara, och nu har jag med nöje läst den första av de böcker av Hilja Byström, som ska återutges. Varför Hilja Byströms författarskap försvann in i glömskan vet jag inte, men det förtjänar absolut att plockas fram igen. Utöver det rent litterära ger hennes böcker en mycket fin inblick i det lokalhistoriska klimatet i en Tornedalsby.
Den 18 april 2008 skulle Hilja Byström ha fyllt 100 år. Hon dog den 4 mars 1993, nästan 85 år gammal. Nyutgivningen av den första boken i trilogin om byn, var inte det enda som gjordes till hennes minne. Ett porträtt av Hilja Byströms avtäcktes också och i Matojärvi framfördes under tre dagar i juli 2008 en musikföreställning om Hilja Byström. Den hette Sånger från Matojärvi, sångerna skrivna av Bengt Pohjanen och framförda av gruppen Hilja samt sopranen Carina Henriksson. Sångerna bygger på karaktärer ur Hilja Byströms romaner.
Nyutgåvan ”Byn” finns i bokhandeln, de äldre böckerna möjligen på antikvariat.
    LEIF LARSSON, Luleå
    Skolelev i Råneå på 1950-talet
         Källor:  Tiden snöar från träden av Åke Leif-Lundgren och Bert Linne
                    Norrbottens-Kurirens och Norrländska Socialdemokratens artiklar i samband med 100-  
                    årsminnet.

         Porträtt-teckningen fritt efter foto på omslaget till "Byn" 

         

« Tillbaka
AKTUELLT

TAVLA bnr 79

2019-02-14

Tavlans namn: ÖDE LAND. Från ökenområdet norr om Vattnajökull på Island. Storleken, bredd ca 55 cm, höjd ca 46 cm. Olja

TAVLA nr 78

2019-02-13

Tavlans namn: PÅ VÄG. Storlek ca 55 cm bred, ca 46 cm hög. Olja

TAVLA nr 77

2019-02-12

Målningens namn är VÄGEN VÄSTERUT. Motivet från Kirjaluokta. Storleken på målningen: Bredd ca 61 cm, höjd ca 50 cm.

TAVLA nr 76

2019-02-04

Namn: MYRBÄCK. Storlek: 61 cm bred, 50 cm hög. Olja

TAVLA nr 75

2019-02-03

Tavlans namn: BJÖRKARNA PÅ MJÖLKUDDSBERGET. Storlek 65 cm bred, 54 cm hög. Olja.

TAVLA nr 74

2019-01-20

Tavlans namn "HEMLIGT HUS". Storleken: bredd 69 cm, höjd 50 cm. Olja

TAVLA nr 73

2018-12-19

Tavlan har fått namnet "FROSTENS STIG". Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 72

2018-11-26

VÅREN PÅ VÄG  kallar jag den här målningen. Motivet hämtat nära Anderstjärnsvägen i Kalix. Målningens storlek är 50 cm (bredd), 61 cm (höjd). Olja

TAVLA nr 71

2018-11-15

Denna höstbild kallar jag FALLFÄRDIG. Platsen ungefär mitt emot vägskälet till Björsbyn. Tavlans storlek är ca 55c bred, 46 cm hög. Olja.

TAVLA nr 70

2018-11-14

Den här målningen kallar jag STRANDKALLEN eller LANDKALLEN. Platsen är nära SLUSSEN i Kalix-Nyborg. Skissen gjordes ute på plats. Storleken är ca 46 x 38 cm. Olja

TAVLA nr 69

2018-11-09

Detta fjällmotiv kallar jag ÖRNFJÄLL eftersom man kan ana en örn ("örnens huvud med näbben syns i kanten på den branta ravinen"). Storlek ca 54 cm bred, 654 cm hög. Olja

TAVLA nr 67

2018-11-09

Tavlan kallar jag KALL MORGON 1. Storleken är ca 61 cm bred, 51 cm hög. Olja

TAVLA nr 68

2018-11-09

Målningen kallar jag KALIX ÄLV, BONDERSBYN. Storleken är ca 70cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 65

2018-10-26

Tavlans namn: Ditåt. Tre kor. Storlek: ca 65 cm bred, ca 54 cm hög. Olja.

TAVLA nr 64

2018-10-24

Tavlans namn: Från Hindersön. Storleken: ca 61 cm bred, ca 50 cm hög. Olja

TAVLA NR 62

2018-10-14

Tavlans namn: MYRLAND. Storlek ca 65 cm bred, 54 cm hög. Olja.

Tavla nr 63

2018-10-14

Tavlan kallar jag Vid E10. På väg mot Björkliden. Olja.
Storlek: ca 61 cm bred, 50 cm hög.

TAVLA nr 61

2018-10-11

Första höstisen. Olja. Storlek ca 61 bred, 50 hög.

TAVLA nr 60

2018-09-26

KALIX ÄLV rinner upp någonstans i trakten av Kebnekaise. På väg till och från Kiruna passerar man älven cirka 1,5 mil söder om Svappavaara. Tavlan kallar jag KALIX ÄLV, LAPPEASUANTO. Storleken är ung. 65 cm bred, 55 cm hög. Olja

TAVLA nr 59

2018-09-10

Tavlan har jag kallat Sommarfönster. Storlek: bredd ca 51cm,höjd ca 61 cm.
ANN-CATRINE JANSSON, Luleå

 

TAVLA nr 58

2018-08-25

Målningen heter KVARNTRÄSKBÄCKENS SISTA BÅT. Storleken är 70X70. Olja

TAVLA nr 57

2018-08-17

Den här tavlan kallar jag DÄR INGEN BOR. Olja. Storleken är ungefär 65 cm x 54 cm.

TAVLA nr 56

2018-07-12

Tavlan kallar jag TRÄDET VID ÄLVEN. Storleken är ca 60x51cm, olja.
EVA NILSSON, Hallen, Östersund

TAVLA nr 55

2018-05-27

Tavlan kallar jag GLÄNTAN. Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 54

2018-04-05

Den här målningen kallar jag SÖRFORSEN (precis ovanför Sörbron). Storleken är ungefär 73 cm (bred) och 60 cm (hög). Olja. raan.nu. April 2018.

TAVLA nr 53

2018-03-20

Tavlans namn: FORS (Saarikoski). Storlek: 54 cm bred, 65 cm hög. Olja

TAVLA nr 52

2018-03-06

Kor är nyfikna och brukar komma så fort jag närmar mig ett kostängsel. Den här målningen kallar jag "NU GÅR JAG HEM". Storleken är cirka 61 cm (bredd och 50 cm (höjd). Olja

TAVLA nr 51

2018-02-25

Höst. Tavlan heter HÖSTBÄCK. Storleken är ca 65 cm bred, 54 cm hög. Olja

TAVLA nr 49

2018-02-19

Vårvinterbild. Målningen kallar jag VÄGEN INÅT SKOGEN. Olja. Storleken är ungefär 61 cm bred, 50 cm hög.
Konstföreningen FENIX mars 2018

TAVLA nr 50

2018-02-19

Tavlan heter FROST. Storleken är ca 61 cm bred, 50 cm hög. Olja

STINA NORDAHL, Torsång

TAVLA nr 46

2018-01-21

"Gamla hästkrafter" heter denna målning. Storlek: Cirka 65 bred, 54 hög. Olja

TAVLA nr 45

2018-01-14

Målningen kallar jag BAKI BODA. Den är nummer 1 för 2018, olja. Storleken är ca 60,5 cm bred och 50 cm hög

TAVLA nr 44

2017-12-21

Tavlan kallar jag SNÖTÄCKE. Storleken är ungefär 61 x 50 cm, olja

JERKER ABRAHAMSSON, SANDRA HEDLUND, Luleå
December 2017

TAVLA nr 43

2017-12-15

Tavlan kallar jag SNÖLADOR. Storleken är ca 65 cm bred, 56 cm hög. Olja. Konstföreningen FENIX mars 2018

TAVLA nr 42

2017-12-03

Tavlan kallar jag BERGEBO. Storleken är ca 55x46, olja

ERIK NORDAHL, Torsång (december 2017)

TAVLA nr 41

2017-11-17

Målningen kallar jag ANN-BRITTS MYR. Färgerna lite bleka i elljus och blixt. Storleken är cirka 55 cm bred, 46 cm hög. Olja.

PER NORDAHL, Torsång
December 2017

TAVLA nr 40

2017-11-13

BLÅMÖRKER, ca 55 cm bred, 46 cm hög, olja

MIKAEL RUDHOLM, Stockholm

TAVLA nr 39

2017-10-28

Tavlan heter VÄNTAN. Storleken är 65 cm bred, 55 cm hög (cirka). Olja 

TAVLA nr 38

2017-10-21

 Den här tavlan har jag kallat HÖST. Storleken är ca 61 cm bred, 51 cm hög, olja
Erik Nordberg, Luleå

 

TAVLA nr 37

2017-10-13

Den här målningen kallar jag KONTROLL 12. Storleken är ca 60 cm bred, 42 cm hög. Olja.

Ylva Sjöstedt, Marieholm
Oktober 2017

TAVLA nr 36

2017-10-06

Denna målning kallar jag ÄNG. Storleken är 65 bred, 54 hög, olja. Som vanligt återges färgerna inte exakt i elbelysning.

Jerker A + Sandra H okt 2017

TAVLA nr 35

2017-10-02

Den här målningen kallar jag HAGEN. Storleken är 55cm bred, ca 46 hög, olja

Jerker Abrahamsson och Sandra Hedlund, Luleå, november 2017

MÅNADENS DIKT

2017-10-01

MOTVINDSGATAN

I stan finns två gator:
NAMNLÖSA GATAN
ner mot hamnen
där ingen vill bo

MOTVINDSGATAN
den långa som slingrar sig
runt alla kvarter
och där kallblåsten råder
är den andra,
den där ingen vill bo


Det här är den 40:e MÅNADENS DIKT. De 40 dikterna har fört en tillvaro i det tysta. Förmodligen har ingen läst dem. Ingen har i alla fall gett ett enda ord som kommentar till någon av dem. 40 är ett jämnt och bra antal att runda av med. Någon fler MÅNADENS DIKT blir det inte.

TAVLA nr 33

2017-09-22

Oljemålning MARTIN

Martin Sjöstedt, Marieholm
Oktober 2017

TAVLA nr 34

2017-09-22

Lulefjärden, olja, storlek: bred ca 60,5 cm, höjd ca 49 cm

TAVLA nr 32

2017-09-04

Den här tavlan heter FRUKT. Storlek: ca 41 cm bred, ca 33,5 cm hög. Olja. Färgerna svåra att få exakta.

TAVLA nr 31

2017-09-01

Kaffepetter i Drängstugan, olja, bredd 48 cm, höjd 44 cm

MÅNADENS DIKT

2017-09-01

KRÅKSÅNGEN

Det är inte
sången
som är det fina i
kråksången.
Det är att
sångarna
och sången
finns.

Det här är den 39:e dikten jag satt in som Månadens dikt sedan starten i juli 2014. En till kan det nog bli.
40 kan vara ett bra avslutningsantal.

TAVLA nr 30

2017-08-11

Motivet är från Island. KAJPLATS kallar jag den. Bredden ca 45 cm, höjden ca 55 cm. Tavla nr 16 ANTON placeras nu i Arkivet

TAVLA nr 29

2017-08-05

Den här heter BÅTPLATYS, olja, ca 73 x 60. Tavla nr 15 placeras nu i ARKIV

YLVA och MARTIN SJÖSTEDT, Marieholm

TAVLA nr 28

2017-07-22

STRANDEN. Storlek bredd ca 73, höjd cirka 60, olja. Tavla nr 14 BLÅ LASTBIL förs nu över till ARKIVET
ANN-CATRINE JANSSON, Luleå

TAVLA nr 27

2017-07-14

kallar jag STENSKOG. (En brand i en skog) Tavlans storlek är ca 55 cm bred, 46 cm hög, olja

TAVLA nr 26

2017-06-26

Den här kallar jag STORM. Storleken är ca 73 cm (bredd) x  60 cm (höjd). Olja. Motivet är från Kalix skärgård

INGRID SJÖSTEDT, STAFFANSTORP

TAVLA nr 25

2017-06-21

Det har varit lite trögt ett tag. Många målningar är på gång. Nu blev VINDFLÖJEL I SKÄRGÅRDEN klar.
Storleken är 41 cm bred, 35 cm hög

MIKAEL RUDHOLM, Stockholm

TAVLA nr 24

2017-05-18

Den här målningen från fjällvärlden kallar jag UPPRINNELSE. Storleken är ca 65 cm bred, 55 cm hög. Oljemålning. Tavla nr 13 FORS flyttas nu över till Arkiv.

YLVA OCH MARTIN SJÖSTEDT, Marieholm

 

TAVLA nr 23

2017-04-28

BLEKINGE 84 kallar jag den här tavlan - den tredje jag gjort "från början" sedan jag började måla igen hösten 2016.Storleken är 53,5 cm bred, 65 cm hög. Det var svårt att i befintligt ljus på färgerna att stämma vid fotograferingen.

OK VARGEN, Kalix
Tavla nr 13, FORS, placeras i Arkiv.

TAVLA nr 22

2017-04-15

har jag kallat VASSBÅT. Storleken är ca 61 cm bred, 50 cm hög, olja. Målning nummer 12 "Fönster mot sjön" placeras nu i Arkiv. 

TAVLA nr 21

2017-04-10

Den här målningen kallar jag VINTERCYKEL. Ännu är det mer vinter än sommar här och cykeln får nog stå där den står någon vecka till. Målningens storlek är 55 cm bred, 46m cm hög. Målning nr 11 ("Småkvarn") placeras nu i Arkivet.

Jerker och Sandra 30.4.17

TAVLA 20

2017-04-08

kallar jag STORÖN, eftersom motivet är hämtat därifrån. Målningen påbörjades för flera år sedan. Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög, olja. Tavla nummer 10, "Udden" har flyttats till Arkiv

Anna-Märta Henriksson, Storön

TAVLA nr 19

2017-04-04

har jag kallat MYR fritt efter naturen. Platsen är en bit öster om Töre i närheten av Tretjärnarna. Tavlans storlek är ca 61,5 cm bred och 50 cm hög, olja. Tavla nummer 9 har nu förts över till Arkivet.

STINA NORDAHL 30.4.17.

TAVLA nr 18

2017-03-28

blev klar igår, men då ville inte datorn samarbeta med mig. Tavlan heter "VÅR I ANDERSTJÄRNSSKOGEN"
Storleken är 73x60, olja. Tavla nummer 8, "Finska sidan" lägger jag nu i Arkivet

TAVLA nr 17

2017-03-13

kallar jag "Stenkoll". Det är den andra orienteringsmålningen. Storleken är ca 54,5 bred, 65,5 hög. Oljefärg som vanligt.
OK VARGEN, Kalix

 Målning nr 7 "På spaning" har nu förts över till Arkivet.

ARKIVET »
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE ARTIKLAR KONTAKT NOVELLER