ISAKSSON, Folke

FOLKE ISAKSSON
Poet, litteraturkritiker och reseskildrare
En mycket välkänd svensk författare har vuxit upp i Kalix och Gammelstad. Det är FOLKE ISAKSSON, som föddes den 9 oktober 1927 i Lutherska Missionshuset i Kalix. Då Folke var 10 år gammal flyttade familjen till Gammelstad. Det var en flyttning från ett dynamiskt Kalix till en antikvitet med internationellt renommé, skriver Folke Isaksson själv i en presentation för Norrbottensförfattare.
Det är lika bra jag bekänner det på en gång. Det är mycket i Folke Isakssons poesi som jag inte förstår. Det är den i litterära sammanhang så kallade nyromantikens många symboler och syftningar som är svåra för mig. En annan ”svår” författare, nämligen Erik Lindegren, Luleå (och ännu mer Kiruna), hörde till 1940-talisterna, men han var fortfarande en dominerande modernistisk poet under hela 1950-talet. Han blev en förebild och inspirationskälla för Folke Isaksson. Ännu viktigare var Eyvind Johnson, född i Björkelund, Boden. Han visade att man kan även om man lever i periferin. Han inspirerade också till att bryta upp och resa ut i världen. Men bland Folke Isakssons dikter finns också många som för mig är mycket mer lättförstådda och skimrande fina och som jag uppskattar mycket.
1951 hade Folke Isaksson både tagit studenten i Luleå, gjort lumpen på A8 i Boden och börjat sina universitetsstudier i Uppsala och det året gav han också ut sin första diktsamling. Den heter Vinterresa. 1953 kom Irrfärder, som är mer prosalyrik än enbart dikter och 1954 Det gröna året. Med den boken slog han igenom. Boken trycktes i stor upplaga och sålde mycket bra. Det var mycket ovanligt för en diktbok.
  
En dikt har blivit särskilt berömd i Det gröna året. Det är Humlan.
Mumlande liten björn far den i sin skog,                                                                             
talar för sig själv med munnen full av socker.
Smackar med sin tunga, gäspar i sin hand,
reder snart ett ide i det söta höet.
Plötsligt brusar den upp, kolerisk,
vinglar vresig och brun bland svajande blad,
med sin sjungande motor högst i en frömjölssky.
Sträng inspekterar den drängar och fält,
håller räfst med idoga myran, med den lata lusen,
muttrar buttert och brummar: ”Skynda på mina bröder,
det är mulen dag!”
Men hellre ser jag humlan i annat värv;
Flärdlös och luden bugar han över örternas rad,
dricker sin mjölk och tackar,
hänger i blommans juver. 
Samlare, läckergom, liten tok
under blåklockans kjol.
Sist kommer frosten:
med ett knäpp far han från blomman
rätt in i saligheten.
Ytterligare några böcker med dikter kom ut fram till början av 1960-talet. Efterhand blev dikterna allt mer politiska och i mitten av 1960-talet övergav Folke Isaksson diktskrivandet helt. Folke Isaksson tröttnade på lyriken. Det uttrycksmedlet blev plötsligt otillräckligt. Under nästan tjugo år varken skrev eller läste han poesi. Istället producerade han en mängd rapportböcker om Warszawa, om Indien, om Kina, om volvoarbetare. Han gjorde politiska reportage och fotoböcker från olika delar av världen. Han var också kulturskribent för Expressen, Morgontidningen och Dagens Nyheter.  Det skulle dröja 18 år av tystnad, innan han 1981 återvände till lyriken med boken Tecken och under.
Folke Isaksson har skrivit mer än 50 böcker. Någon direkt hjälp fick han inte i föräldrahemmet. Pappan var predikant i Evangeliska Fosterlandstiftelsen och i hemmet fanns ingen annan litteratur än predikosamlingar och en del så kallad from litteratur. Ett par böcker av Selma Lagerlöf och Erik Axel Karlfeldt var mer att betrakta som dekoration i bokhyllan. Det där känner jag igen. I mitt hem fanns 12 böcker från bokklubben Svalan. Ingen av dem var läst. Min mor bläddrade då och då i en av böckerna ”Vägen ut” av lappmarksdoktorn Einar Wallmark. Det var allt.
Under gymnasietiden i Luleå läroverk skrev Folke Isaksson i läroverkets tidning men någon uppmuntran fick han inte av sina skolkamrater.
”Man kan inte bli författare och heta Isaksson”, fick han höra.
OTTO ISAKSSON
Folke Isakssons far, Otto Isaksson, var från Antnäs. Han var född 24.4. 1886, död 26.1.1945. 16 år gammal blev han frälst och han kände att hans kallelse var att bli missionär i Eritrea hos gallafolket. Tre gånger var han på väg, tre gånger hindrades han av det som hände i världen omkring honom. Först kom 1:a världskriget emellan, tredje gången var det Mussolini, som ockuperat Etiopien (och Eritrea) och inte släppte in några protestantiska missionärer. Otto Isaksson förde dagbok endast under sin sista resa på väg mot Eritrea. Längre än till Neapel kom han inte. Dagboken hade han köpt i Berlin i november 1923 för 750 miljarder mark! Det var under den tyska hyperinflationen, då det tryckta värdet på sedlar över en natt kunde ändras 1000 gånger genom att andra siffror trycktes över de tidigare. För att handla en limpa kunde folk vara tvungna att gå med en skottkärra full med sedlar och ändå inte veta om pengarna skulle räcka. Dagboksanteckningarna är knapphändiga.
Otto Isaksson fick finna sig i att bli församlingsföreståndare för EFS i Kalix. Som predikant reste han runt i byarna och höll predikningar i byarnas missionshus. Lönen var dålig och för vaktmästaruppgiften i missionshuset var han helt oavlönad.
17.10. 1926 gifte sig Otto Isaksson med sjuksköterskan Hildur Elisabeth Nordqvist, från Gammelstad. Hon var nio år yngre, född den 3.5.1895. Hon dog i Gammelstad den 10.9.1968. Henne har både jag och min hustru träffat, då vi av henne fick den fjärde eller femte poliosprutan, medan vi gick på Semis i Luleå.
Sin blivande make hade hon träffat, då hon tjänstgjorde på sanatoriet Hälsan i Antnäs. De bosatte sig i Kalix där Otto Isaksson blivit församlingsföreståndare 1923. Bostad hade familjen i en del av missionshuset. De fick två söner, Folke född 1927 och Olof född 14.6. 1931. Olof Isaksson blev så småningom museichef, först vid Sundsvalls museum, senare vid Historiska museet i Stockholm.
1937, då Folke Isaksson var 10 år, flyttade familjen till Gammelstad. Pojkarna Folke och Olov upplevde det som att de blev förvisade till Gammelstad. Det var ett mycket annorlunda samhälle, samtidigt både lantligare och med stor prägel av kyrklighet. De två första åren bodde familjen i centrum av Gammelstad hos en mycket barsk äldre dam och hennes ogifta dotter. De hade ett litet jordbruk och kornas råmande och skriken vid grisslakt fick pojkarna Isaksson uppleva på mycket nära håll. Sedan byggde familjen Isaksson ett hus mitt emot nuvarande Församlingshemmet i Gammelstad.
I boken om Gammelstad som Folke och Olov Isaksson gav ut tillsammans (med foto av Sören HalIgren) skriver Folke Isaksson att de bodde på bondlandet. Samtidigt var Gammelstad en ort med en något förnäm uppsyn. Det var inte mycket som hände i stiltjen i kyrkbyn förutom begravningarna. För dem som bodde i kyrkbyn kunde det verka som om en svår epidemi ständigt pågick runt om i bygden. Det var begravningar nästan varje söndag, ibland flera stycken. I övrigt var samhället mycket stilla.
Folke Isaksson hade ett ansträngt förhållande till sin far. Då denne dog en kall vinterdag den 26/1 1945 kände sig Folke medskyldig på något diffust sätt, därför att de inte förstått varandra. Det var trettio grader kallt, då Otto Isaksson den här dagen gav sig iväg på en av sina många predikantresor för att förklara ordet. Han hade tur- och returbiljett, men fram till Sävast, målet för resan, kom han inte. Han hittades i en snödriva vid sidan av vägen.
Folke Isaksson reagerade med att fördjupa sig i litteraturen. Han läste de stora klassikerna och Kafka, James Joyce, Stig Dagerman. Sedan Rilke, Rimbaud och Gunnar Ekelöf. Och han började skriva brev till författare i andra länder. Under hela sin tid i gymnasietid och värnpliktstiden på A8 skrev han bland annat till den franske Nobelpristagaren André Gide, som svarade! Folke hade berättat att ”dikten är den enda fasta punkten” för honom. Men allt han skrev misslyckades. Ingenting godkände han själv.

Gammelstad var inte helt okänt för Folke och Olov Isaksson och naturligtvis inte för modern Hildur Nordqvist. Gammelstad var hennes barndomsby. Föräldrarna hette Olof Johan Nordqvist, f. 1858, snickare på Ön, Gammelstad. Mammans namn var Kristina Johanna Hedström, f. 1861 i Gäddvik.
Otto Isakssons föräldrar var bonden Petter Isaksson, f. 1856 och hans hustru Maria Elisabeth Eriksson från Antnäs.
Särskilt mormodern Johanna spelade en mycket stor roll för Folke Isaksson. 1993 kom diktboken ”Hos mormor” ut, hela boken tillägnad henne. Dikten ”I mormors hus” börjar så här:
 Efter regnet doftade solen reseda
Det var så den sommaren, i mormors hus
Trävirket i stugväggen sände ut en lyckokänsla,
och yra humlor förde den ut över ängen
Vid den gamla brunnen växte kattfot och lingonris
Där gick myror i solstrimmorna
De stretade och drog, de släpade på tunga lass
- - -
De unga under krigstiden kände sig instängda i Sverige. Europa hade varit helt stängt under många år. När reserestriktionerna så småningom lättade begav sig många ut i Europa. Folke Isaksson var en av dem. Och det var i Frankrike han äntligen fick ingivelsen till en dikt som han tyckte var en ”riktig dikt”. Det var i Chartreskatedralen, kristenhetens skönaste tempel enligt Folke Isaksson. I den stillhet, skönhet och i det bildspel som ljuset skapade i katedralens höga fönster fick han se något som han liknade vid en uppenbarelse, ett hemligt besök. Då skrev han ”Ängeln”, som handlar om uppror och helighet. Han sprang hela vägen hem till bostaden för att visa sin fästmö vad han äntligen åstadkommit.
SPOVEN
Men 1980 kom poesin tillbaka till honom efter det långa uppehållet från lyrik.  Det hände i Norrbotten under ett besök hos en släkting i Bälinge. Det var under den gråa och urtrista våren i april, då allting är sörjande och sörjigt. DÅ plötsligt hörde han storspoven! Upplevelsen fastnade i honom och han skrev senare en dikt. Under tre dagar skrev han 21 versioner. (Andra dikter kan ha upp till 60 bearbetningar.) Sedan gav det ena de andra och 1981 kom diktsamlingen Tecken och under ut. Det blev en massmedial händelse och boken fick ett varmt mottagande. Den såldes i många tusen exemplar.
Efter Tecken och under har det blivit många fler diktsamlingar.
Så småningom blev barndomens förvisningsort Gammelstad som en helig gård för Folke Isaksson. Även i förhållandet till fadern försonades han i sina minnen. En sak har dock inte ändrats. Allt han skriver sker på hans gamla skrivmaskin Torpedo från 1962. Färgbanden bunkrar han upp med jämna mellanrum, för övrigt på samma affär som Jan Guilloue.
Folke Isaksson bor nu i Vaxholm. Han har fått många prestigefyllda litterära priser, bl.a. Svenska Dagbladets litteraturpris, Ferlinpriset och Karl Vennbergs pris. 2007 fick han Erik Lindegren-priset i Luleå. 2010 skänkte Folke Isaksson liksom Torgny Lindgren hela sin litterära kvarlåtenskap till Umeå Universitet.
    LEIF LARSSON
    Publicerad I Kalix  ForskarNytt och i Luleå forskarförenings medlemstidning 2011    

 Källor:   
 Isaksson, Folke                          Dubbelliv (Bonniers 1968)
 Isaksson, Olov och Folke             Gammelstad kyrkby vid Luleå älv (Bonniers 1992)
 Lundgren, Åke-Leif och Linné, Bert   Tiden snöar från träden (Kantele 1993)
 Nll:s sammanställning                  Norrbottensförfattare.se
 NORRBOTTENS MUSEUM             Årsbok 2008
 PROVINS nr 3 2006
                                      


« Tillbaka
AKTUELLT

TAVLA bnr 79

2019-02-14

Tavlans namn: ÖDE LAND. Från ökenområdet norr om Vattnajökull på Island. Storleken, bredd ca 55 cm, höjd ca 46 cm. Olja

TAVLA nr 78

2019-02-13

Tavlans namn: PÅ VÄG. Storlek ca 55 cm bred, ca 46 cm hög. Olja

TAVLA nr 77

2019-02-12

Målningens namn är VÄGEN VÄSTERUT. Motivet från Kirjaluokta. Storleken på målningen: Bredd ca 61 cm, höjd ca 50 cm.

TAVLA nr 76

2019-02-04

Namn: MYRBÄCK. Storlek: 61 cm bred, 50 cm hög. Olja

TAVLA nr 75

2019-02-03

Tavlans namn: BJÖRKARNA PÅ MJÖLKUDDSBERGET. Storlek 65 cm bred, 54 cm hög. Olja.

TAVLA nr 74

2019-01-20

Tavlans namn "HEMLIGT HUS". Storleken: bredd 69 cm, höjd 50 cm. Olja

TAVLA nr 73

2018-12-19

Tavlan har fått namnet "FROSTENS STIG". Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 72

2018-11-26

VÅREN PÅ VÄG  kallar jag den här målningen. Motivet hämtat nära Anderstjärnsvägen i Kalix. Målningens storlek är 50 cm (bredd), 61 cm (höjd). Olja

TAVLA nr 71

2018-11-15

Denna höstbild kallar jag FALLFÄRDIG. Platsen ungefär mitt emot vägskälet till Björsbyn. Tavlans storlek är ca 55c bred, 46 cm hög. Olja.

TAVLA nr 70

2018-11-14

Den här målningen kallar jag STRANDKALLEN eller LANDKALLEN. Platsen är nära SLUSSEN i Kalix-Nyborg. Skissen gjordes ute på plats. Storleken är ca 46 x 38 cm. Olja

TAVLA nr 69

2018-11-09

Detta fjällmotiv kallar jag ÖRNFJÄLL eftersom man kan ana en örn ("örnens huvud med näbben syns i kanten på den branta ravinen"). Storlek ca 54 cm bred, 654 cm hög. Olja

TAVLA nr 67

2018-11-09

Tavlan kallar jag KALL MORGON 1. Storleken är ca 61 cm bred, 51 cm hög. Olja

TAVLA nr 68

2018-11-09

Målningen kallar jag KALIX ÄLV, BONDERSBYN. Storleken är ca 70cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 65

2018-10-26

Tavlans namn: Ditåt. Tre kor. Storlek: ca 65 cm bred, ca 54 cm hög. Olja.

TAVLA nr 64

2018-10-24

Tavlans namn: Från Hindersön. Storleken: ca 61 cm bred, ca 50 cm hög. Olja

TAVLA NR 62

2018-10-14

Tavlans namn: MYRLAND. Storlek ca 65 cm bred, 54 cm hög. Olja.

Tavla nr 63

2018-10-14

Tavlan kallar jag Vid E10. På väg mot Björkliden. Olja.
Storlek: ca 61 cm bred, 50 cm hög.

TAVLA nr 61

2018-10-11

Första höstisen. Olja. Storlek ca 61 bred, 50 hög.

TAVLA nr 60

2018-09-26

KALIX ÄLV rinner upp någonstans i trakten av Kebnekaise. På väg till och från Kiruna passerar man älven cirka 1,5 mil söder om Svappavaara. Tavlan kallar jag KALIX ÄLV, LAPPEASUANTO. Storleken är ung. 65 cm bred, 55 cm hög. Olja

TAVLA nr 59

2018-09-10

Tavlan har jag kallat Sommarfönster. Storlek: bredd ca 51cm,höjd ca 61 cm.
ANN-CATRINE JANSSON, Luleå

 

TAVLA nr 58

2018-08-25

Målningen heter KVARNTRÄSKBÄCKENS SISTA BÅT. Storleken är 70X70. Olja

TAVLA nr 57

2018-08-17

Den här tavlan kallar jag DÄR INGEN BOR. Olja. Storleken är ungefär 65 cm x 54 cm.

TAVLA nr 56

2018-07-12

Tavlan kallar jag TRÄDET VID ÄLVEN. Storleken är ca 60x51cm, olja.
EVA NILSSON, Hallen, Östersund

TAVLA nr 55

2018-05-27

Tavlan kallar jag GLÄNTAN. Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög. Olja.

TAVLA nr 54

2018-04-05

Den här målningen kallar jag SÖRFORSEN (precis ovanför Sörbron). Storleken är ungefär 73 cm (bred) och 60 cm (hög). Olja. raan.nu. April 2018.

TAVLA nr 53

2018-03-20

Tavlans namn: FORS (Saarikoski). Storlek: 54 cm bred, 65 cm hög. Olja

TAVLA nr 52

2018-03-06

Kor är nyfikna och brukar komma så fort jag närmar mig ett kostängsel. Den här målningen kallar jag "NU GÅR JAG HEM". Storleken är cirka 61 cm (bredd och 50 cm (höjd). Olja

TAVLA nr 51

2018-02-25

Höst. Tavlan heter HÖSTBÄCK. Storleken är ca 65 cm bred, 54 cm hög. Olja

TAVLA nr 49

2018-02-19

Vårvinterbild. Målningen kallar jag VÄGEN INÅT SKOGEN. Olja. Storleken är ungefär 61 cm bred, 50 cm hög.
Konstföreningen FENIX mars 2018

TAVLA nr 50

2018-02-19

Tavlan heter FROST. Storleken är ca 61 cm bred, 50 cm hög. Olja

STINA NORDAHL, Torsång

TAVLA nr 46

2018-01-21

"Gamla hästkrafter" heter denna målning. Storlek: Cirka 65 bred, 54 hög. Olja

TAVLA nr 45

2018-01-14

Målningen kallar jag BAKI BODA. Den är nummer 1 för 2018, olja. Storleken är ca 60,5 cm bred och 50 cm hög

TAVLA nr 44

2017-12-21

Tavlan kallar jag SNÖTÄCKE. Storleken är ungefär 61 x 50 cm, olja

JERKER ABRAHAMSSON, SANDRA HEDLUND, Luleå
December 2017

TAVLA nr 43

2017-12-15

Tavlan kallar jag SNÖLADOR. Storleken är ca 65 cm bred, 56 cm hög. Olja. Konstföreningen FENIX mars 2018

TAVLA nr 42

2017-12-03

Tavlan kallar jag BERGEBO. Storleken är ca 55x46, olja

ERIK NORDAHL, Torsång (december 2017)

TAVLA nr 41

2017-11-17

Målningen kallar jag ANN-BRITTS MYR. Färgerna lite bleka i elljus och blixt. Storleken är cirka 55 cm bred, 46 cm hög. Olja.

PER NORDAHL, Torsång
December 2017

TAVLA nr 40

2017-11-13

BLÅMÖRKER, ca 55 cm bred, 46 cm hög, olja

MIKAEL RUDHOLM, Stockholm

TAVLA nr 39

2017-10-28

Tavlan heter VÄNTAN. Storleken är 65 cm bred, 55 cm hög (cirka). Olja 

TAVLA nr 38

2017-10-21

 Den här tavlan har jag kallat HÖST. Storleken är ca 61 cm bred, 51 cm hög, olja
Erik Nordberg, Luleå

 

TAVLA nr 37

2017-10-13

Den här målningen kallar jag KONTROLL 12. Storleken är ca 60 cm bred, 42 cm hög. Olja.

Ylva Sjöstedt, Marieholm
Oktober 2017

TAVLA nr 36

2017-10-06

Denna målning kallar jag ÄNG. Storleken är 65 bred, 54 hög, olja. Som vanligt återges färgerna inte exakt i elbelysning.

Jerker A + Sandra H okt 2017

TAVLA nr 35

2017-10-02

Den här målningen kallar jag HAGEN. Storleken är 55cm bred, ca 46 hög, olja

Jerker Abrahamsson och Sandra Hedlund, Luleå, november 2017

MÅNADENS DIKT

2017-10-01

MOTVINDSGATAN

I stan finns två gator:
NAMNLÖSA GATAN
ner mot hamnen
där ingen vill bo

MOTVINDSGATAN
den långa som slingrar sig
runt alla kvarter
och där kallblåsten råder
är den andra,
den där ingen vill bo


Det här är den 40:e MÅNADENS DIKT. De 40 dikterna har fört en tillvaro i det tysta. Förmodligen har ingen läst dem. Ingen har i alla fall gett ett enda ord som kommentar till någon av dem. 40 är ett jämnt och bra antal att runda av med. Någon fler MÅNADENS DIKT blir det inte.

TAVLA nr 33

2017-09-22

Oljemålning MARTIN

Martin Sjöstedt, Marieholm
Oktober 2017

TAVLA nr 34

2017-09-22

Lulefjärden, olja, storlek: bred ca 60,5 cm, höjd ca 49 cm

TAVLA nr 32

2017-09-04

Den här tavlan heter FRUKT. Storlek: ca 41 cm bred, ca 33,5 cm hög. Olja. Färgerna svåra att få exakta.

TAVLA nr 31

2017-09-01

Kaffepetter i Drängstugan, olja, bredd 48 cm, höjd 44 cm

MÅNADENS DIKT

2017-09-01

KRÅKSÅNGEN

Det är inte
sången
som är det fina i
kråksången.
Det är att
sångarna
och sången
finns.

Det här är den 39:e dikten jag satt in som Månadens dikt sedan starten i juli 2014. En till kan det nog bli.
40 kan vara ett bra avslutningsantal.

TAVLA nr 30

2017-08-11

Motivet är från Island. KAJPLATS kallar jag den. Bredden ca 45 cm, höjden ca 55 cm. Tavla nr 16 ANTON placeras nu i Arkivet

TAVLA nr 29

2017-08-05

Den här heter BÅTPLATYS, olja, ca 73 x 60. Tavla nr 15 placeras nu i ARKIV

YLVA och MARTIN SJÖSTEDT, Marieholm

TAVLA nr 28

2017-07-22

STRANDEN. Storlek bredd ca 73, höjd cirka 60, olja. Tavla nr 14 BLÅ LASTBIL förs nu över till ARKIVET
ANN-CATRINE JANSSON, Luleå

TAVLA nr 27

2017-07-14

kallar jag STENSKOG. (En brand i en skog) Tavlans storlek är ca 55 cm bred, 46 cm hög, olja

TAVLA nr 26

2017-06-26

Den här kallar jag STORM. Storleken är ca 73 cm (bredd) x  60 cm (höjd). Olja. Motivet är från Kalix skärgård

INGRID SJÖSTEDT, STAFFANSTORP

TAVLA nr 25

2017-06-21

Det har varit lite trögt ett tag. Många målningar är på gång. Nu blev VINDFLÖJEL I SKÄRGÅRDEN klar.
Storleken är 41 cm bred, 35 cm hög

MIKAEL RUDHOLM, Stockholm

TAVLA nr 24

2017-05-18

Den här målningen från fjällvärlden kallar jag UPPRINNELSE. Storleken är ca 65 cm bred, 55 cm hög. Oljemålning. Tavla nr 13 FORS flyttas nu över till Arkiv.

YLVA OCH MARTIN SJÖSTEDT, Marieholm

 

TAVLA nr 23

2017-04-28

BLEKINGE 84 kallar jag den här tavlan - den tredje jag gjort "från början" sedan jag började måla igen hösten 2016.Storleken är 53,5 cm bred, 65 cm hög. Det var svårt att i befintligt ljus på färgerna att stämma vid fotograferingen.

OK VARGEN, Kalix
Tavla nr 13, FORS, placeras i Arkiv.

TAVLA nr 22

2017-04-15

har jag kallat VASSBÅT. Storleken är ca 61 cm bred, 50 cm hög, olja. Målning nummer 12 "Fönster mot sjön" placeras nu i Arkiv. 

TAVLA nr 21

2017-04-10

Den här målningen kallar jag VINTERCYKEL. Ännu är det mer vinter än sommar här och cykeln får nog stå där den står någon vecka till. Målningens storlek är 55 cm bred, 46m cm hög. Målning nr 11 ("Småkvarn") placeras nu i Arkivet.

Jerker och Sandra 30.4.17

TAVLA 20

2017-04-08

kallar jag STORÖN, eftersom motivet är hämtat därifrån. Målningen påbörjades för flera år sedan. Storleken är 61 cm bred, 50 cm hög, olja. Tavla nummer 10, "Udden" har flyttats till Arkiv

Anna-Märta Henriksson, Storön

TAVLA nr 19

2017-04-04

har jag kallat MYR fritt efter naturen. Platsen är en bit öster om Töre i närheten av Tretjärnarna. Tavlans storlek är ca 61,5 cm bred och 50 cm hög, olja. Tavla nummer 9 har nu förts över till Arkivet.

STINA NORDAHL 30.4.17.

TAVLA nr 18

2017-03-28

blev klar igår, men då ville inte datorn samarbeta med mig. Tavlan heter "VÅR I ANDERSTJÄRNSSKOGEN"
Storleken är 73x60, olja. Tavla nummer 8, "Finska sidan" lägger jag nu i Arkivet

TAVLA nr 17

2017-03-13

kallar jag "Stenkoll". Det är den andra orienteringsmålningen. Storleken är ca 54,5 bred, 65,5 hög. Oljefärg som vanligt.
OK VARGEN, Kalix

 Målning nr 7 "På spaning" har nu förts över till Arkivet.

ARKIVET »
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE ARTIKLAR KONTAKT NOVELLER