DRÖMMEN
Kände tomrummet
efter drömmen
i samma
ögonblick
som jag vaknade.
Hela dagen
oroade jag mig för
något
jag borde.
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER