VI SPRANG OCH SPRANG

Vi sprang och sprang och sprang
och skaren var hård och fin
och skatorna skränade kring våra huvuden 
när vi klättrade upp till deras bon  
och vi hörde nya varningar,
nya skratt och nya skrik lite längre bort 
och vi hittade nya fågelbon.

Vi bara sprang och klättrade,
klättrade och sprang.
I vild glädje sprang vi från skatbo till skatbo.                                                                                              
Då vi kom fram till den breda bäcken 
visste vi inte var vi var.
Någon bäck i skogen hade vi aldrig sett.
Vilse stod vi stilla vid det brusande vattnet. 
På andra sidan skrattade skatorna.

Skaren var hård och fin. 
Våra spår syntes inte. 
Vi följde bäcken mot strömmen. 
Då vi kom fram till en väg  
var vi 3 kilometer hemifrån.
Leif Larsson Leif Larsson
Telefon: 070-683 40 47
Epost: leif@lars-son.se
BÖCKERNA E-SKRIFTER ARTIKLAR TAVLOR FÖRFATTAREN OM FÖRFATTARE KONTAKT NOVELLER